thương hiệu

Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền

Đăng ký thương hiệu độc quyền là một trong những giải pháp tốt nhất để bảo vệ thương hiệu hình ảnh của thương tránh bị xâm phạm và bị đánh cắp. Vậy chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền được là bao nhiêu? Căn cứ: Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 Thông tư số 236/2016/TT-BTC Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Nội dung tư vấn 1. Khái niệm thương hiệu? Hiện nay, thuật ngữ “thương