Tiền hoa hồng có tính vào thuế thu nhập cá nhân phải nộp hay không?

Tiền hoa hồng có tính vào thuế thu nhập cá nhân phải nộp hay không?

Tiền hoa hồng có tính vào thuế thu nhập cá nhân phải nộp hay không?

Nộp thuế thu nhập cá nhân là nghĩa vụ của mỗi công dân khi người đó thuộc diện phải nộp thuế. Thông thường, các khoản thu nhập như lương, thưởng... sẽ là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân.Vậy thu nhập từ tiền hoa hồng có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không. Và nếu phải nộp thì phải nộp bao nhiêu? Bài viết này của Luật sư X sẽ giải đáp vấn đề này cho bạn. Căn cứ: Thông tư

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự