Tiêu chuẩn hộ nghèo Hộ cận nghèo?

Tiêu chuẩn hộ nghèo, Hộ cận nghèo?

“Lá lành đùm lá rách” không phải tự dưng được gợi nhớ ngẫu nhiên mà nó là truyền thống của dân tộc ta. Mặc dù thời đại công nghệ phát triển song mức sống cũng như những vấn đề xã hội ở các vùng khác nhau vẫn có sự chênh lệch lớn, đặc biệt ở những vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Nhằm chia sẻ một phần những khó khăn mà người dân gánh chịu nên từ trước tới nay vấn đề hộ nghèo, hộ cận nghèo luôn

23 Tháng Mười Một 2019| Hành chính