Tiêu chuẩn sức khoẻ nghĩa vụ quân sự 2019 và một số điều cần biết

Tiêu chuẩn sức khoẻ nghĩa vụ quân sự 2019 và một số điều cần biết

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ, đồng thời cũng là trách nhiệm của cá nhân đối với tổ quốc. Hằng năm căn cứ vào kế hoạch và nhu cầu mà việc thực hiện số lượng tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ sẽ căn cứ vào tình hình thực tế. Căn cứ: Luật nghĩa vụ quân sự 2015 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP Thông tư 148/2018/TT-BQP Nội dung tư vấn 1. Nghĩa vụ quân sự là quy định quan

19 Tháng Mười Một 2019| Nghĩa vụ quân sự