Tòa lưu động

Tòa lưu động là gì?

Tòa lưu động là gì?

Trước kia trong thời đại phong kiến, những tên tội phạm mắc trọng tội thường bị xử phạt nghiêm minh bằng cách chém đầu thị chúng. Hình phạt này mang nhiều tính răn đe, giao dục với số đông dân chúng để những người khác không giám mắc những tội như người tử tù nữa. Ngày nay, với sự tiến bộ của xã hội thì những hình phạt man dợ đó đã không còn nữa. Thay vào đó, để giáo dục và phổ biến kiến thức pháp

26 Tháng Mười Hai 2019| Kiến thức luật hình sự