Tống đạt

Tống đạt là gì?

Tống đạt là gì?

Tống đạt là một thuật ngữ ít được sử dụng trong thực tế cuộc sống nhưng lại phổ biến trong lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam. Tống đạt là gì? quy định về tống đạt văn bản? Căn cứ pháp lý: Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Bộ luật tố tụng hình sự 2015. Nội dung tư vấn Tống đạt là gì?

Tống đạt là gì?

Khi tham gia một vụ kiện dân sự như tranh chấp đất đai hoặc một vụ kiện hành chính, đương sự như nguyên đơn, bị đơn hoặc những người liên quan khác như người làm chứng thường sẽ được tống đạt một số văn bản như giấy triệu tập, thông báo hòa giải... đến tận nhà hoặc thông qua đường bưu điện. Vậy tống đạt là gì và có phải ai cũng có thể thực hiện

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự