Tống đạt

Tống đạt là gì?

Khi tham gia một vụ kiện dân sự như tranh chấp đất đai hoặc một vụ kiện hành chính, đương sự như nguyên đơn, bị đơn hoặc những người liên quan khác như người làm chứng thường sẽ được tống đạt một số văn bản như giấy triệu tập, thông báo hòa giải... đến tận nhà hoặc thông qua đường bưu điện. Vậy tống đạt là gì và có phải ai cũng có thể thực hiện

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự