trích lục khai sinh bản sao

trích lục khai sinh bản sao

Thủ tục trích lục khai sinh bản sao

Trích lục khai sinh bản sao là văn bản cần thiết để chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Vậy trích lục giấy khai sinh bản sao là gì? thủ tục xin cấp như thế nào? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu nhé! Căn cứ: Luật Hộ tịch 2014 Nội dung tư vấn 1. Trích lục khai sinh bản sao là gì? Căn cứ Khoản 2 và khoản 9 Điều 4 Luậ t hộ tịch 2014: “Điều 4. Giải

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự