trợ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

Người lao động thường được hưởng từ người sử dụng lao động phụ cấp xăng xe, phụ cấp đi lại, phụ cấp chi phí ăn ở,... Vậy bên cạnh những phụ cấp, trợ cấp có tính thuế thì khoản phụ cấp trợ cấp nào sẽ không tính thuế thu nhập cá nhân? Căn cứ: Thông tư 111/2013/TT-BTC Nội dung tư vấn 1. Phụ cấp, trợ cấp là gì? Phụ cấp là một khoản tiền hỗ trợ về mặt kinh tế tùy thuộc vào tính chất

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự