Trợ cấp thôi việc là gì? Cách tính trợ cấp thôi việc?

Trợ cấp thôi việc là gì? Cách tính trợ cấp thôi việc?

Nhiều người thường hay nghe nói tới cụm từ "trợ cấp thôi việc". Đây là khoản tiền thường được nhắc đến khi chấm dứt việc làm của người lao động. Vậy bản chất của trợ cấp thôi việc là gì? Trợ cấp thôi việc như thế nào? LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau: Căn cứ: Bộ luật lao động 2012 Nghị định 05/2015/NĐ-CP Nội dung tư vấn 1. Trợ cấp thôi việc là gì? Trợ cấp thôi việc hiểu

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động