trốn đi nước ngoài

Người lao động trốn đi nước ngoài bị phạt thế nào?

Vô cùng thương sót cho 39 nạn nhân Việt Nam của thảm kịch nhập cư tại Anh vừa qua. Họ dời bỏ quê hương với ước muốn làm giàu nhưng lại phải nhận một kết cục thảm khốc. Tại Việt Nam hiện nay có một bộ phận không nhỏ người trẻ mong muốn nhập cư tới các quốc gia tư bản tiến bộ để đổi đời. Tuy vậy, với chính sách nhập cư được kiểm soát chặt chẽ tại các quốc gia này, nhiều người lao động đã lựa chọn

19 Tháng Mười Một 2019| Vấn đề pháp lý khác