trung tâm môi giới

Thủ tục mở trung tâm môi giới việc làm

Ở Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, trong đó bức thiết hơn là vấn đề việc làm. Chúng ta có thể thấy chỉ số thất nghiệp khá cao, nhiều người không tìm được việc làm phù hợp, học xong Đại học vẫn thất nghiệp như thường. Để đưa người làm lao động tìm kiếm việc làm phù hợp thì ngày càng nhiều trung tâm dịch vụ việc làm thành lập. Vậy muốn thành lập trung tâm dịch vụ việc

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động