Tư vấn thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Tư vấn thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Hình thức góp vốn bằng quyền sử dụng đất được nhiều cá nhân/ doanh nghiệp sử dụng để hợp tác với các đơn vị có năng lực tài chính cùng thành lập công ty nhằm đầu tư kinh doanh. Dưới đây là tư vấn của LSX về một số lưu ý khi thực hiện thủ tục góp vốn bằng quyền sử dụng đất Căn cứ: Luật doanh nghiệp năm 2014  Luật đất đai năm 2013 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nghị định 01/2017/NĐ-CP

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp