Tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con

Tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con

Tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con

Cũng giống như các thủ tục sang lên sổ đỏ khác, khi chuyển quyền sử dụng từ bố mẹ sang con ta cần phải đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu mới. Trong bài viết này, LSX sẽ tư vấn chi tiết về thủ tục sang tên sổ đỏ từ bố mẹ sang con Căn cứ: Bộ luật dân sự 2015  Luật đất đai 2013 Nghị định 01/2017/NĐ-CP Nghị định

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự