Tự ý nghỉ việc có được trả lương không?

Tự ý nghỉ việc có được trả lương không?

Thật tuyệt vời nếu chúng ta ra trường tìm được một công việc gắn bó với mình lâu dài phải không nào? Tuy nhiên, có những lúc hoàn cảnh không cho phép chúng ta được quyết định mọi việc. Đôi lúc vì một sự kiện nào đó, chúng ta buộc phải tự ý nghỉ việc đột suất mà không có thời gian chuẩn bị. Vậy trường hợp tự ý nghỉ việc này thì số tiền lương trong tháng của bạn có được chi trả? Căn cứ: Luật

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động