Viên chức có được thành lập công ty hay không?

Viên chức có được thành lập công ty hay không?

Pháp luật cho phép công dân có quyền thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, tùy vào tính chất công việc của một số cán bộ, pháp luật cũng quy định một số đối tượng bị hạn chế với quyền này. Vậy Viên chức có thuộc đối tượng này không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X! Căn cứ: Luật cán bộ, công chức 2008 Luật viên chức 2010 Luật doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn 1. Viên

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp