xác định lại dân tộc

Thủ tục trích lục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Trích lục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc  là việc xin cấp lại bản sao (có dấu đỏ) từ sổ gốc tại cơ quan quản lý. Hãy tham khảo bài viết này để nắm rõ hơn về Thủ tục trích lục Sổ hộ khẩu nhé! Căn cứ: Luật hộ tịch năm 2014 Nghị định 123/2015/NĐ-CP Thông tư 15/2015/TT-BTP Nội dung tư vấn 1. Trường hợp được yêu cầu trích lục Có hai trường hợp để

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự