xe rơ mooc khi tham gia giao thông

Quy định về xe kéo, xe rơ mooc khi tham gia giao thông

Căn cứ pháp lý: Điều 29 Luật Giao thông đường bộ 2008 Cụ thể: Điều 29. Xe kéo xe và xe kéo rơ moóc 1. Một xe ô tô chỉ được kéo theo một xe ô tô hoặc xe máy chuyên dùng khác khi xe này không tự chạy được và phải bảo đảm các quy định sau đây: a) Xe được kéo phải có người điều khiển và hệ thống lái của xe đó phải còn hiệu lực; b) Việc nối xe kéo với xe được kéo phải bảo đảm chắc chắn,

18 Tháng Mười Một 2019| Hành chính