xử lý hình sự!

con ngoài giá thú

Công chức có con ngoài giá thú, xử lý hình sự!

Có con ngoài giá thú là hành vi mà theo tiêu chuẩn đạo đức, người ta thường quy chụp nó là hành vi trái đạo đức. Tuy nhiên, không phải bao giờ hành vi này cũng sai và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Với công chức nhà nước cũng vậy. Vậy, nếu có con ngoài giá thú, công chức sẽ phải chịu những trách nhiệm gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X. Căn cứ: Luật Phòng, chống tham

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính