xử lý khi bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Dịch vụ xử lý nhãn hiệu bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Dịch vụ xử lý nhãn hiệu bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ bị từ chối là điều rất hay gặp. Một phần bởi vì sự tư vấn thiếu sót, chưa sát sao của những đơn vị dịch vụ, một phần khác là vì khách hàng tự nộp hồ sơ khi chưa thực hiện tra cứu và tham khảo ý kiến của chuyên gia. Có rất nhiều trường hợp khi đã nộp đơn được 18 tháng nhưng nhãn hiệu bị từ chối cấp văn bằng trong khi hoạt động kinh doanh đang diễn ra rất tốt đẹp và bạn