Thủ tục cấp mới sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

Xin luật sư tư vấn thủ tục và các bước cần thực hiện để tôi thực hiện thủ tục xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với trường hợp xin cấp lần đầu (cấp mới). Những cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết và có thể hướng dẫn thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu cho người dân ạ.

Căn cứ

 • Luật đất đai 2013

Nội dung tư vấn:

Luật đất đai 2013 quy định như sau:

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Đất nhà bạn cần có 3 điều kiện để được cấp sổ đỏ

 • Sử dụng ổn đinh lâu dài
 • Không có tranh chấp
 • Phù hợp với quy hoạch

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  bao gồm:

 • Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu).
 • Biên lai đóng thuế đất hàng năm.
 • Văn bản xác nhận của UBND xã về việc sử dụng ổn định lâu dài.
 • Văn bản xác nhận không tranh chấp của hộ gia đình xung quanh (có chữ ký của địa chính xã).
 • Sơ đồ thửa đất.

Hồ sơ nộp tại tại Chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận, huyện.

Khuyến nghị

 • LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư đất đai tại Việt Nam
 • Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay