Thủ tục cấp lại “sổ đỏ”

“Sổ đỏ” hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những loại giấy tờ có giá trị pháp lý vô cùng quan trọng. Nó chứng mình quyền của cá nhân được sử dụng đất, là một loại tài sản có giá trị kinh tế rất lớn. Do vậy, việc “nắm giữ sổ đỏ trong tay” là một hành động giúp cho chủ sở hữu “sổ đỏ” cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, cuốn “sổ đỏ” này sẽ bị mất hay bị hỏng làm cho giá trị của nó không còn được đảm bảo. Để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của chủ sở hữu, pháp luật Việt Nam đã quy định cho chủ sở hữu “sổ đỏ” có quyền làm lại cuốn sổ đỏ mới. Vậy trình tự, thủ tục xin cấp lại sổ đỏ sẽ được thực hiên như thế nào? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu nhé!

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
 • Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính

Nội dung tư vấn

Việc xin cấp lại “sổ đỏ” sẽ được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Khai báo, thông báo

 • Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

Bước 2: Niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản trên đấy

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Bước 3: Nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK Thông tư
 • Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về thiên tai, hỏa hoạn đó.

Bước 4: Kiểm tra, thụ lý và trả kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:

 • Kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất.
 • Lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
 • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hi vọng bài viết hữu ích đối với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về Thủ tục hành chính tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: , ,