Thủ tục cấp lại “sổ đỏ”

sổ đỏ

Thủ tục cấp lại “sổ đỏ”

“Sổ đỏ” hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những loại giấy tờ có giá trị pháp lý vô cùng quan trọng. Nó chứng mình quyền của cá nhân được sử dụng đất, là một loại tài sản có giá trị kinh tế rất lớn. Do vậy, việc “nắm giữ sổ đỏ trong tay” là một hành động giúp cho chủ sở hữu “sổ đỏ” cảm thấy an tâm. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, cuốn "sổ đỏ" này sẽ bị mất hay bị hỏng làm cho

22 Tháng Mười Một 2019| Hành chính