Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần hiện nay

Khi một người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được một thời gian nhưng vì một số lý do như mắc bệnh hiểm nghèo, cần tiền trang trải kinh tế trong khi đã nghỉ việc được một thời gian hay đị định cư ở nước ngoài… ; họ muốn rút toàn bộ số tiền đã đóng. Vậy người lao động có được rút toàn bộ không? Nếu được thì cách tính số tiền đó như thế nào?

Căn cứ:

 • Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014;
 • Nghị định 115/2015/NĐ – CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nội dung tư vấn

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản… trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Trong các chế độ bảo hiểm xã hội, có chế độ bảo hiểm xã hội một lần với mục đích thay thế chế độ hưu trí khi người lao động không đủ điều kiện hưởng hưu trí hoặc hỗ trợ người lao động trong một số trường hợp.

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và chi tiết tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ – CP như sau:

 • Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;
 • Người lao động ra nước ngoài để định cư;
 • Người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng nư ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
 • Người lao động là thuộc ngành quân đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
 • Người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội mà sau một năm nghỉ việc, chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội.

Cụ thể tại Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ – CP quy định như sau

Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

2. Cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.
 • Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Ví dụ minh họa: Chị A đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2013 đến năm 2015 với mức lương đóng bảo hiểm xã hội là 3 triệu trong cả năm 2013 (từ tháng 1 đến tháng 12); 4 triệu trong năm 2014 và 4,5 triệu trong năm 2015. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của chị A được tính như sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2013 của chị A= 3.000.000 (đồng)* 1,5 = 4.500.000 (đồng)

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2014 của chị A = 4.000.000 (đồng)* 2 =  8.000.000 (đồng)

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong năm 2015 của chị A= 4.500.000 (đồng)* 2 =  9.000.000 (đồng)

Tổng mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ đầu năm 2013 đến cuối năm 2015 của chị A = Mức hưởng BHXH một lần trong năm 2013 + mức hưởng BHXH một lần trong năm 2014 + mức hưởng BHXH một lần trong năm 2015 = 4.500.000 + 8.000.000 + 9.000.000 = 21.500.000 (đồng)

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về Dịch vụ luật sư dân sự tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: