Chi phí vận chuyển trong hợp đồng mua bán được xác định thế nào

Chi phí vận chuyển luôn là cái mà người mua thì muốn được miễn phí, người bán thì lại không muốn chịu. Vậy pháp luật có quy định về chi phí vận chuyển trong hợp đồng mua bán như thế nào Hãy cùng với Luật sư X tìm hiểu về vấn đề này nhé!

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

1. Quy định của pháp luật

Các vấn đề liên quan đến chi phí vận chuyển trong hợp đồng mua bán tài sản được quy định tại Điều 442 Bộ Luật Dân sự 2015 về Chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu:

1. Chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Trường hợp các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu được xác định theo chi phí đã được công bố, quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo tiêu chuẩn ngành nghề.

3. Trường hợp không có căn cứ xác định theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu được xác định theo tiêu chuẩn thông thường hoặc theo tiêu chuẩn riêng phù hợp với mục đích giao kết hợp đồng.

4. Trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định về chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu thì bên bán phải chịu chi phí vận chuyển đến địa điểm giao tài sản và chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu.”

Như vậy, tại Điều 442 Bộ Luật Dân sự 2015 ta có thể thấy pháp luật quy định chi tiết và cụ thể những trường hợp chi phí vận chuyển và chi phí liên quan đến quyền sở hữu. Nhưng Pháp luật luôn tôn trọng sự thỏa thuận của hai bên trong một giao dịch dân sự, nếu thỏa thuận ấy không vi phạm điều cấm, điều không được phép. Trường hợp không có thỏa thuận, pháp luật sẽ can thiệp để giúp hai bên có thể đi đến một kết luận chung nhất, đúng nhất.

2. Ai phải chịu chi phí vận chuyển trong hợp đồng mua bán hàng hóa

Đối với chi phí vận chuyển các bên có thể thỏa thuận, trong hợp đồng các bên thỏa thuận về mức chi phí vận chuyển, bên cạnh đó, các bên còn có thể thỏa thuận bên nào chịu chi phí vận chuyện.

Trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về các khoản chi phí vận chuyển, thì khoản chi phí này xác định theo chi phí đã được công bố theo quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc theo tiêu chuẩn ngành nghề.

Nếu không xác định được căn cứ tính chi phí vận chuyển thì chi phí này được xác định theo tiêu chuẩn thông thường như chi phí phương tiện phù hợp để vận chuyển loại hàng hóa đó, chi phí kiểm tra, kiểm dịch đối với hàng hóa . Đối với những loại hàng hóa không có tiêu chuẩn thông thường thì căn cứ vào mục đích giao kết hợp đồng để xác định chi phí cần thiết cho việc vận chuyển hàng hóa.

Trong trường hợp bên bán và bên mua không thỏa thuận về chi phí cho việc vận chuyển thì chi phí này sẽ thuộc về bên bán . Quy định này là hợp lý, vì trong hợp đồng mua bán tài sản thì nghĩa vụ cơ bản của bên bán là phải chuyển quyền sở hữu và giao tài sản cho bên mua đầy đủ số lượng, chất lượng, chủng loại.

Như vậy, đối với chi phí vận chuyển các bên có thể thỏa thuận hoặc áp dụng quy định pháp luật như đã nêu ở trên. Nếu không thỏa thuận thì chi phí vận chuyển xác định căn cứ vào tiêu chuẩn thông thường. Ngoài thỏa thuận mức chi phí, trong hợp đồng các bên còn có thể thỏa thuận về bên nào chịu chi phí, nếu không có thỏa thuận thì bên bán tài sản phải chịu chi phí vận chuyển.

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư dân sự tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

 

 

 

Từ khóa: