Con có thể theo họ mẹ không?

Vấn đề bình đẳng giới ngày càng được coi trọng trong xã hội hiện đại ngày nay vậy liệu rằng con có thể theo họ của mẹ được hay không?

Căn cứ:

  • Bộ luật Dân sự 2015

Nội dung tư vấn

1. Đặt họ cho con sau khi sinh

Cần khẳng định ngay: Con hoàn toàn có thể theo họ mẹ.

Theo Khoản 2, Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015 thì họ của cá nhân được xác định như sau:Theo Khoản 2, Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015 thì họ của cá nhân được xác định như sau:

Điều 26: Quyền có họ, tên

2. Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ; nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ.

Như vậy khi đứa trẻ sau khi sinh ra và được làm giấy khai sinh thì họ của đứa trẻ có thể được xác định theo họ mẹ nếu có thỏa thuận giữa bố mẹ, hoặc theo tập quán. Còn trường hợp chưa xác định được bố đứa trẻ là ai thì đứa trẻ sẽ theo họ mẹ.

2. Đổi họ từ họ cha sang họ mẹ

Ngoài ra theo Điểm a, Khoản 1, Điều 27 thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận thay đổi họ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ.

Điều 27. Quyền thay đổi họ

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:
a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

Tuy pháp luật đã có quy định về việc thay đổi họ, song trên thực tế thực hiện thủ tục này lại không hề dễ dàng, do không có văn bản hướng dẫn cụ thể. Điều này gây khó khăn không chỉ cho cá nhân có nhu cầu đổi họ mà còn cho cả các cán bộ, công chức thực hiện thủ tục hành chính. Hi vọng trong tương lai gần pháp luật sẽ sớm hoàn thiện vấn đề này.

Trên đây là tư vấn của LSX, bạn có thể tham khảo thêm về dịch vụ thay đổi tên khai sinh của chúng tôi.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ hôn nhân và gia đình tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: ,