đặt tên theo họ mẹ

Con có được đặt tên theo họ mẹ không?

Con có thể theo họ mẹ không?

Vấn đề bình đẳng giới ngày càng được coi trọng trong xã hội hiện đại ngày nay vậy liệu rằng con có thể theo họ của mẹ được hay không? Căn cứ: Bộ luật Dân sự 2015 Nội dung tư vấn 1. Đặt họ cho con sau khi sinh Cần khẳng định ngay: Con hoàn toàn có thể theo họ mẹ. Theo Khoản 2, Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015 thì họ của cá nhân được xác định như sau:Theo Khoản 2, Điều 26 Bộ luật Dân sự 2015

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự