Địa chính đo đất như thế nào?

bởi Gia Vượng
Địa chính đo đất như thế nào?

Việc đo đạc đất đai không chỉ là quyền của chủ sử dụng đất mà còn là một bước quan trọng để bảo đảm quản lý hiệu quả và bền vững của nguồn tài nguyên quý báu này. Thực hiện quyền này giúp chủ sử dụng đất xác định chính xác diện tích và ranh giới của mảnh đất mà mình sở hữu, từ đó tăng cường sự minh bạch và công bằng trong quản lý sử dụng đất đai. Việc đo đạc không chỉ giúp chủ sử dụng đất xác định rõ diện tích thực tế, mà còn hỗ trợ trong việc quản lý tốt hơn các hoạt động liên quan đến đất đai. Thông tin chính xác về diện tích và ranh giới giúp người sử dụng đất đưa ra quyết định thông minh về cách sử dụng, bảo vệ, và phát triển đất đai của mình. Pháp luật quy định Địa chính đo đất như thế nào?

Đo đạc, xác định ranh giới đất là gì? 

Đo đạc đất đai là quá trình mà các cán bộ đo đạc sử dụng các thiết bị kỹ thuật tiên tiến nhằm xác định chính xác diện tích và ranh giới của thửa đất. Điều này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước về đất đai mà còn hỗ trợ người sử dụng đất trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Việc đo đạc và xác định ranh giới đất đai đang là một trong những nhiệm vụ quan trọng được quy định trong Luật Đất đai năm 2013 và được hướng dẫn chi tiết thông qua Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi và bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Theo quy định này, quá trình đo đạc và xác định ranh giới đất đai có thể được thực hiện bởi cơ quan địa chính, đây là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Địa chính không chỉ là cơ quan nhà nước có trách nhiệm và quyền hạn trong việc thực hiện quy trình đo đạc và xác định ranh giới đất đai, mà còn đảm nhận nhiều chức năng khác nhau trong lĩnh vực quản lý đất đai. Cụ thể, địa chính thực hiện công tác đo đạc, thống kê, và chứng nhận quyền sở hữu đất đai trên phạm vi cả nước hoặc tại địa phương. Điều này nhấn mạnh vai trò quan trọng của địa chính trong việc đảm bảo tính minh bạch, công bằng, và hiệu quả trong quản lý nguồn tài nguyên đất đai.

Đặc biệt, địa chính bao gồm cả địa chính địa phương và địa chính trung ương, những tổ chức này cùng nhau hợp tác để thực hiện đúng, đầy đủ và chính xác các quy trình liên quan đến đo đạc và xác định ranh giới đất đai. Qua đó, việc quản lý đất đai trở nên linh hoạt và hiệu quả hơn, đồng thời giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất đai và cộng đồng.

Mời bạn xem thêm: Ai có quyền cho nhập quốc tịch Việt Nam

Địa chính đo đất như thế nào?

Địa chính đo đất như thế nào?

Bằng cách sử dụng các thiết bị và công nghệ hiện đại, quá trình đo đạc trở nên chính xác và hiệu quả hơn, giúp xác định rõ ranh giới cụ thể của từng thửa đất. Điều này mang lại lợi ích lớn cho quản lý hành chính đất đai, nơi mà thông tin chính xác về diện tích và ranh giới đất là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý nguồn tài nguyên đất đai.

Theo các quy định của Điều 5, Nghị định 43/2014/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP), việc đo đạc và xác định lại ranh giới đất đai thuộc chức năng của Văn phòng đăng ký đất đai. Cụ thể, Điều 72a của Nghị định này chỉ rõ thủ tục xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình và cá nhân đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quy trình này yêu cầu người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ đề nghị xác định lại diện tích đất ở tại Văn phòng đăng ký đất. Trong trường hợp chưa có Văn phòng đăng ký đất đai, thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện sẽ tiếp nhận hồ sơ từ hộ gia đình và cá nhân. Nếu có nhu cầu nộp hồ sơ tại UBND cấp xã, UBND cấp xã sẽ là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và chuyển đến Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền.

Để tối ưu hóa quá trình, địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện thủ tục hành chính. Quá trình này được thực hiện theo quyết định của UBND cấp tỉnh hoặc thành phố.

Hồ sơ xin đo đạc lại đất bao gồm đơn xin xác nhận việc trích đo đạc lại đất để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã có. Trong trường hợp không đủ điều kiện, chủ sử dụng đất sẽ được yêu cầu bổ sung hoặc giải thích lý do.

Sau khi nộp hồ sơ, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ căn cứ vào hồ sơ và xác nhận từ UBND cấp xã để lập hợp đồng do vẽ, lập hồ sơ địa chính, và thông báo thời gian đo đạc thực tế cho người sử dụng đất.

Địa chính đo đất như thế nào?

Khi hợp đồng do vẽ và hồ sơ địa chính đã được ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ bố trí cán bộ xuống đo đạc kiểm tra thực tế. Người sử dụng đất sau đó đến Văn phòng để thanh lý hợp đồng và nhận hồ sơ, kết quả đo đạc lại ranh giới đất.

Các trường hợp cần đo đạc lại đất đai 

Quá trình đo đạc cũng hỗ trợ người sử dụng đất trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai. Thông tin chính xác và chi tiết về diện tích thực tế của mỗi thửa đất giúp người sử dụng đất nhanh chóng và chính xác hóa các thủ tục đăng ký, chuyển nhượng, hay sử dụng đất cho mục đích cụ thể

Để đảm bảo chính xác và đầy đủ thông tin trên bản đồ địa chính, việc đo vẽ lại là hết sức quan trọng, đặc biệt khi có những thay đổi trong quy hoạch đất đai và cơ sở hạ tầng. Theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT, việc đo vẽ lại bản đồ địa chính được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, trong khu vực đất nông nghiệp, nếu đã có quy hoạch lại đồng ruộng và thực hiện “dồn điền đổi thửa” làm thay đổi toàn bộ cấu trúc của bờ vùng và bờ thửa, việc đo vẽ lại bản đồ là bắt buộc.

Thứ hai, đối với khu vực thực hiện quy hoạch sử dụng đất để hình thành các khu trung tâm hành chính, khu đô thị, khu dân cư, khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, việc đo vẽ lại bản đồ là cần thiết để cập nhật thông tin địa chính và phản ánh chính xác thực tế.

Thứ ba, trong trường hợp khu vực chỉ có bản đồ địa chính dạng giấy đã rách nát, hư hỏng và không thể khôi phục, không thể sử dụng để số hoá, việc đo vẽ lại là bước quan trọng để tái tạo thông tin và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống bản đồ.

Thứ tư, đối với khu vực đã có bản đồ địa chính được lập bằng các phương pháp truyền thống như phương pháp ảnh hàng không, phương pháp bàn đạc bằng máy kinh vĩ quang cơ trước ngày có hiệu lực của Thông tư này, với tỷ lệ nhỏ hơn so với tỷ lệ cần phải đo vẽ theo quy định mới, việc đo vẽ lại là cần thiết để đảm bảo tính chính xác và phản ánh đúng quy hoạch đất đai.

Mời bạn xem thêm

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Địa chính đo đất như thế nào?” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư X luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là tư vấn pháp luật đất đai, vui lòng liên hệ đến hotline 0833102102 Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện

Câu hỏi thường gặp

Lệ phí đo đạc địa chính là bao nhiêu?

Việc các địa phương trên cả nước quyết định thu phí, lệ phí; phạm vi, đối tượng thu, đối tượng được miễn, giảm phí, lệ phí; mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí  do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương, nhưng cần có sự tham khảo các địa phương khác để đảm bảo sự tương đồng giữa các địa phương và đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.
Về mức phí thu đo đạc địa chính theo Quyết định 15/2018/QĐ-UBND về đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do tỉnh Bắc Ninh ban hành ngày 28/06/2018 thì chi phí đo đạc địa chính 

Quy trình đo đạc đất đai như thế nào?

Quy trình đo đạc, lập bản đồ địa chính có nhiều ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xác nhận quyền sử dụng đất và nhiều lĩnh vực khác liên quan đến đất đai. Vì vậy, để có thể hiểu rõ về quy trình đo đạc, lập bản đồ địa chính và thực hiện đúng các quy trình đó là một khâu quan trọng để tạo cơ sở dữ liệu nền cho các công trình địa chính khác.
Xác định mục đích đo đạc địa chính
Thu thập tài liệu phục vụ công tác địa chính
Xác định ranh giới thửa đất thực tế và đánh dấu vào vị trí trên bản đồ
Đo đạc hiện trường
Đối chiếu tài liệu cũ
Xác nhận tứ cận và chính chủ
Nộp hồ sơ

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm