Dịch vụ đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty

Thay đổi vốn điều lệ công ty là biến động thường thấy khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Việc doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ dù ở bất kỳ thời điểm nào cũng cần phải thông báo với Sở kế hoạch và đầu tư để tiện quản lý. Luật sư X rất hân hạnh được hỗ trợ dịch vụ này tới quý khách để tiện lợi hơn trong quá trình kinh doanh.

 

Căn cứ pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung tư vấn

1. Thay đổi vốn điều lệ phải đăng ký với Sở kế hoạch và đầu tư

Vốn điều lệ là một trong những nội dung bắt buộc phải có khi tiến hành đăng ký kinh doanh. Những thông tin này sẽ được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản vàng) do sở kế hoạch & đầu tư cấp, bao gồm:

 • Thông tin về tên doanh nghiệp;
 • Thông tin về địa chỉ đăng ký kinh doanh;
 • Thông tin về người đại diện theo pháp luật;
 • Thông tin về vốn điều lệ công ty.

Trong quá trình hoạt động sẽ có rất nhiều trường hợp doanh nghiệp phải thay đổi số vốn điều lệ đã đăng ký trước đó. Doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thông báo để thay đổi nội dung trên đăng ký kinh doanh vì đó là nghĩa vụ được quy định tại Điều 8 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 8. Nghĩa vụ của doanh nghiệp

6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động, báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

 

2. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ

Việc biến động số vốn điều lệ thì doanh nghiệp cần phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi thông tin với Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở. Có một số lưu ý về việc thủ tục thay đổi vốn điều lệ như sau:

 • Doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ thông qua hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa (Sở kế hoạch và đầu tư) hoặc nộp hồ sơ online qua trang thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Khi thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh thì bắt buộc phải thông báo thay đổi với cơ quan quản lý. Đối với công ty cổ phần, việc thay đổi sẽ được soạn thảo thành hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng góp vốn, văn bản ghi nhận cổ phần và không phải nộp hồ sơ tới Sở kế hoạch và đầu tư. Đây là một thay đổi mới mang hướng tích cực, giúp doanh nghiệp tự quản lý nội bộ và tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính;
 • Việc tăng vốn điều lệ thì thực hiện thủ tục khá dễ dàng nhưng việc giảm số vốn điều lệ thì khó khăn hơn khi gồm nhiều văn bản giấy tờ chứng minh tình trạng sử dụng vốn, lý do giảm vốn điều lệ.

 

Về cơ bản, để thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty cần chuẩn bị một bộ hồ sơ như sau:

 • Biên bản họp của hội đồng thành viên thông qua việc tăng, giảm vốn điều lệ hay biên bản họp đồng ý việc chuyển nhượng phần vốn góp của những thành viên góp vốn;
 • Quyết định của hội đồng thành viên thông qua việc tăng, giảm vốn điều lệ hay biên bản họp đồng ý việc chuyển nhượng phần vốn góp của những thành viên góp vốn;
 • Thông báo thay đổi vốn điều lê (theo mẫu do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành);
 • Trong trường hợp việc thay đổi (tăng) vốn điều lệ do thay đổi số lượng thành viên góp vốn thì cần có danh sách thành viên góp vốn (theo mẫu do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành).

Trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, công ty sẽ nhận được thông báo từ phía Sở kế hoạch &đầu tư, bao gồm:

 • Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ: Công ty sẽ nhận được thông báo hồ sơ thay đổi vốn điều lệ hợp lệ và nhận được đăng ký kinh doanh mới ghi nhận số vốn điều lệ mới thay đổi;
 • Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ: Công ty buộc phải thay đổi thông tin, nội dung hồ sơ theo hướng dẫn dựa trên thông báo từ phía Sở kế hoạch và đầu tư.

 

3. Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty

Đây là một dịch vụ hữu ích do Luật sư X cung cấp nhằm hỗ trợ quý khách đăng ký tăng, giảm vốn điều lệ một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất, bao gồm:

 • Dịch vụ đăng ký tăng vốn điều lệ công ty;
 • Dịch vụ đăng ký giảm vốn điều lệ công ty;
 • Dịch vụ đăng ký thêm thành viên góp vốn công ty;
 • Dịch vụ chứng thực giao dịch góp vốn;
 • Dịch vụ soạn thảo văn bản góp vốn, sổ cổ đông công ty.

Hãy liên hệ chúng tôi khi có nhu cầu về dịch vụ này: 0833 102 102 (Mr. Nghĩa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa: , ,