Điều 20. Lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng

Điều 20. Lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng

Việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng do vợ chồng thỏa thuận, không bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán, địa giới hành chính.

Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ ly hôn nhanh hãy liên hệ ngay!