Thủ tục đăng ký kết hôn đối với người từng ly hôn năm 2023

bởi Gia Vượng
Thủ tục đăng ký kết hôn đối với người từng ly hôn năm 2023

Việc đăng ký kết hôn đối với người đã từng trải qua quá trình ly hôn, thường được gọi là kết hôn lần 2, đòi hỏi một quy trình pháp lý đặc biệt. Điều này bởi vì một người đã phải chấm dứt quan hệ hôn nhân trong quá khứ dưới tác động của một bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án, hoặc hôn nhân đã kết thúc vì lý do vợ hoặc chồng qua đời, hoặc bị tòa án tuyên bố đã chết. Thủ tục đăng ký kết hôn đối với người từng ly hôn năm 2023 sẽ diễn ra như thế nào?

Thế nào là hôn nhân hợp pháp?

Hôn nhân hợp pháp là sự kết nối tinh thần và pháp lý giữa nam và nữ, được thiết lập theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình hiện hành. Điều này đòi hỏi rằng cả nam và nữ đều phải đạt đủ tuổi, có đủ năng lực tinh thần và vật chất, và đáp ứng đầy đủ các điều kiện được quy định để kết hôn theo luật. Chỉ khi các yếu tố này đều được đảm bảo và chứng minh, UBND sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, chứng tỏ rằng cuộc kết hôn này được thực hiện theo quy định pháp luật và được công nhận là hợp pháp. Hôn nhân hợp pháp không chỉ là một hợp đồng pháp lý, mà còn là sự kết nối tinh thần và tình yêu giữa hai người, đặt nền móng cho một cuộc sống gia đình bền vững và hạnh phúc.

Thủ tục đăng ký kết hôn đối với người từng ly hôn năm 2023

Hồ sơ cần nộp để thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn đối với người từng ly hôn

Kết hôn là hành động hoặc quá trình lập nên một mối quan hệ hôn nhân giữa hai người hoặc nhiều người theo quy định của pháp luật và truyền thống xã hội. Qua kết hôn, hai người hoặc nhiều người cam kết sống chung với nhau trong một quan hệ tình cảm và pháp lý, thường được xem là một gia đình. Kết hôn có thể là kết hôn giữa nam và nữ (hôn nhân truyền thống), giữa cùng giới (hôn nhân đồng giới), hoặc trong một số trường hợp khác theo quy định pháp luật cụ thể. Vậy khi kết hôn với người đã ly hôn sẽ cần chuẩn bị những hồ sơ gì?

Căn cứ Điều 10 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, các giấy tờ cần chuẩn bị khi đăng ký kết hôn lại lần 2 là:

 • Giấy tờ cần nộp
 • Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu;
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND cấp xã nơi cư trú cấp.
 • Quyết định hoặc bản án ly hôn của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật (bản sao) – căn cứ khoản 3 Điều 30 Nghị định 123 năm 2015).

Riêng người nước ngoài khi đăng ký kết hôn thì cần phải nộp các giấy tờ nêu tại Điều 30 Nghị định 123 gồm:

 • Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu;
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; Nếu nước ngoài không cấp thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn;
 • Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
 • Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân;
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu…
 • Giấy tờ cần xuất trình
 • Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, Căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp. Lưu ý, những loại giấy tờ này đều phải đang còn thời hạn sử dụng.

Chi tiết thủ tục đăng ký kết hôn đối với người từng ly hôn 2023

Hôn nhân thường bao gồm các yếu tố như tình yêu, tôn trọng, trách nhiệm, và cam kết sống cùng nhau trong hạnh phúc và khó khăn. Nó có thể được tổ chức thông qua một nghi lễ hôn nhân truyền thống hoặc thông qua quá trình đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật trong một quốc gia. Hôn nhân có thể có nhiều mục đích khác nhau, như tạo ra gia đình, bảo vệ quyền của các bên liên quan, và cung cấp cơ sở pháp lý cho việc chia sẻ tài sản, nuôi dạy con cái, và nhiều vấn đề khác trong cuộc sống gia đình. Chi tiết thủ tục đăng ký kết hôn đối với người từng ly hôn 2023 như sau:

Thủ tục đăng ký kết hôn đối với người từng ly hôn năm 2023

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ theo quy định nêu trên

Bước 2: Nộp hồ sơ

Khi thực hiện đăng ký kết hôn, hai bên nam, nữ không được ủy quyền cho người khác nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền mà không cần phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại (theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BTP).

Bước 3: Cấp giấy chứng nhận kết hôn lần hai

Căn cứ Điều 18 Luật Hộ tịch:

 • Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ, giấy tờ, nếu thấy đủ điều kiện đăng ký kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch;
 • Hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch, giấy chứng nhận kết hôn;

Nếu phải xác minh điều kiện kết hôn thì thời gian giải quyết không quá 05 ngày làm việc.

Riêng việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ (theo Điều 11 Thông tư 04/2020).

Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên đủ điều kiện kết hôn, không thuộc trường hợp từ chối đăng ký kết hôn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.

Bước 4: Trao giấy chứng nhận kết hôn

Trong trường hợp kết hôn thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì ngay sau khi ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, công chức tư pháp, hộ tịch trao ngay cho hai bên nam, nữ.

Tuy nhiên, việc trao giấy chứng nhận kết hôn trong trường hợp có yếu tố nước ngoài được thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký (Căn cứ Điều 32 Nghị định 123/2015/NĐ-CP).

Nếu hai bên không thể có mặt để nhận thì phải đề nghị bằng văn bản và Phòng Tư pháp sẽ gia hạn thời gian trao không quá 60 ngày. Hết thời gian này mà hai bên không đến nhận thì hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký và phải đăng ký kết hôn lại từ đầu nếu sau đó hai bên vẫn muốn kết hôn.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy đăng ký kết hôn thuộc về ai?

Quy trình đăng ký kết hôn lại lần 2 thường yêu cầu sự xem xét kỹ lưỡng về tình trạng hôn nhân trước đó và có thể yêu cầu sự can thiệp của Tòa án hoặc cơ quan chức năng để đảm bảo tính hợp pháp của cuộc kết hôn mới. Mục tiêu của quy trình này là bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan và đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc tái kết hôn sau khi đã có kết thúc một mối quan hệ hôn nhân trước đó.

Căn cứ theo điều 18 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, ngay sau khi nhận đủ hồ sơ giấy tờ, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, công chức tư pháp – hộ tịch ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch.

Hai bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch.

Hai bên nam, nữ cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn; công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.

Nếu đủ điều kiện kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch phải báo cáo để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy chứng nhận kết hôn.

Tìm hiểu thêm:

Thông tin liên hệ:

LSX sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Thủ tục đăng ký kết hôn đối với người từng ly hôn năm 2023“. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline 0833102102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện đăng ký kết hôn là gì?

– Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
– Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
– Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
– Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn (theo điểm a, b, c và điểm d khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014) sau đây:
+ Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;
+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
+ Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;
+ Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

Thời gian giải quyết hồ sơ kết hôn trong bao nhiêu lâu?

Giấy đăng ký kết hôn sẽ được cấp ngay sau khi cán bộ tư pháp xem xét đầy đủ hồ sơ và xét thấy nam nữ đủ điều kiện kết hôn, hai bên ký tên vào sổ hộ tịch và giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
Nếu cần phải xác minh thì thời hạn cấp giấy đăng ký kết hôn không quá 05 ngày làm việc.

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm