Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 năm 2022

bởi Thanh Loan
Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 năm 2022

Muốn hoạt động xây dựng cần phải được cấp các loại chứng chỉ xây dựng nếu không thì sẽ không được phép hoạt động. Trong đó nếu muốn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 cần phải đáp ứng những điều kiện gì theo quy định? Cùng Luật sư X tham khảo bài viết “Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3” để nắm bắt quy định khi xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng.

Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng

Hạng I: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên.

Hạng II: Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên.

Hạng III: Đã tham gia khảo sát xây dựng thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ ít nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên hoặc ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên.

Đối tượng không cần phải có chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3

Theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP thì các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng các công trình cấp III phải có chứng chỉ năng lực. Trừ một số trường hợp sau:

 • Thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực (trừ thực hiện tư vấn quản lý dự án theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định này); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án theo quy định tại Điều 22 Nghị định này; Chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo quy định tại Điều 23 Nghị định này;
 • Thiết kế, giám sát, thi công về phòng cháy chữa cháy theo pháp luật về phòng cháy, chữa cháy;
 • Thiết kế, giám sát, thi công hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình;
 • Thi công công tác hoàn thiện công trình xây dựng như trát, ốp lát, sơn, lắp đặt cửa, nội thất và các công việc tương tự khác không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của công trình;
 • Tham gia hoạt động xây dựng đối với công trình cấp IV; công viên cây xanh, công trình chiếu sáng công cộng; đường cáp truyền dẫn tín hiệu viễn thông; dự án chỉ có các công trình nêu tại điểm này;

Thực hiện các hoạt động xây dựng của tổ chức nước ngoài theo giấy phép hoạt động xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014.

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Hạng III là bản đánh giá năng lực do Sở Xây dựng cấp cho tổ chức hoạt động xây dựng các lĩnh vực được ghi trên chứng chỉ. Là điều kiện để tổ chức tham gia các gói thầu, HSMT. Một tổ chức có thể xin nhiều lĩnh vực và chỉ hoạt động đúng lĩnh vực và hạng được ghi trên chứng chỉ

Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 năm 2022

Giấy phép đăng ký kinh doanh hoạt động bên lĩnh vực xây dựng (Điều kiện cần)

Đầy đủ nhân sự trong công ty để chứng minh năng lực (Mỗi tổ chức hoạt động mà điều kiện nhân sự khác nhau) (Điều kiện đủ)

Phải có đơn xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại NĐ 15/2021/NĐ-CP (Điều kiện cần)

Điều kiện về nhân sự

 • Có phòng thí nghiệm hoặc có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm với phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng được công nhận theo quy định;
 • Có máy móc, thiết bị hoặc có khả năng huy động máy móc, thiết bị phục vụ công việc khảo sát của lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực. 
 • Nhân sự chủ chốtCá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm khảo sát có chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực
 • Nhân sự chuyên môn: Cá nhân tham gia thực hiện khảo sát có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại hình khảo sát xây dựng đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 • Kinh nghiệm hoạt động (hợp đồng + biên bản nghiệm thu): Không yêu cầu
Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 năm 2022
Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 năm 2022

Đối với tổ chức lập quy hoạch, quy hoạch xây dựng, tư vấn quy hoạch hạng III

 • Nhân sự: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn kiến trúc – quy hoạch, kinh tế đô thị và các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật khác của đồ án quy hoạch có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận.
 • Hợp đồng + biên bản nghiệm thu: Không yêu cầu

Đối với tổ chức thiết kế xây dựng thiết kế xây dụng công trình hạng III

 • Cán bộ chủ chốt: Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì các bộ môn thiết kế có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận
 • Cán bộ chuyên mônCá nhân tham gia thực hiện thiết kế có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực, loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hạng III
 • Hợp đồng kinh tế: Không yêu cầu
 • Hạng III: Được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng các công trình cùng loại từ cấp III trở xuống

Đối với tổ chức tư vấn quản lý dự án hạng III

 • Nhân sự: Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án từ hạng III trở lên phù hợp với loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 • Nhân sự: Cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề từ hạng III trở lên phù hợp với công việc đảm nhận
 • Nhân sự: Cá nhân tham gia thực hiện quản lý dự án có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc đảm nhận và loại dự án đăng ký cấp chứng chỉ năng lực
 • Hợp đồng kinh tế: Không yêu cầu

Đối với tổ chức thi công xây dựng công trình hạng III

 • Có khả năng huy động đủ số lượng máy móc, thiết bị chủ yếu đáp ứng yêu cầu thi công xây dựng công trình phù hợp với công việc tham gia đảm nhận
 • Nhân sự chủ chốt (CHT): Cá nhân đảm nhận chức danh chỉ huy trưởng công trường phải đủ điều kiện là chỉ huy trưởng công trường từ hạng III trở lên phù hợp với lĩnh vực chuyên môn đảm nhận
 • Cán bộ phụ tráchCá nhân phụ trách thi công lĩnh vực chuyên môn có trình độ đại học hoặc cao đẳng nghề phù hợp với công việc đảm nhận
 • Công nhân: Công nhân kỹ thuật phụ trách các công việc thi công có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với nội dung đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hạng III
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Đối với tổ chức giám sát thi công hạng III

 • Cán bộ chủ chốt: Cá nhân đảm nhận chức danh giám sát trưởng có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng từ hạng III trở lên, giám sát viên có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực hạng III
 • Kinh nghiệm: Không yêu cầu

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là những vấn đề liên quan đến “Điều kiện cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 năm 2022”. Luật sư X tự hào sẽ là đơn vị hàng đầu hỗ trợ mọi vấn đề cho khách hàng liên quan đến Chuyển đất nông nghiệp sang đất sổ đỏ, phí chuyển đổi sang đất ở,… Nếu quý khách hàng còn phân vân, hãy đặt câu hỏi cho Luật sư X thông qua số hotline 0833102102 chúng tôi sẽ tiếp nhận thông tin và phản hồi nhanh chóng.

Câu hỏi thường gặp

Xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng hạng 3 ở đâu?

Gửi một bộ hồ sơ đến: Sở xây dựng cấp tỉnh/thành phố.

Lệ phí nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ xây dựng hạng 3 ở đâu?

Theo quy định tại Điều 4, Thông tư 172/2016/TT-BTC
a) Mức thu lệ phí cấp lần đầu quy định như sau:
Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức: 1.000.000 (một triệu) đồng/chứng chỉ.
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/chứng chỉ.

Có được cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cấp 1 đối với lĩnh vực thi công nhôm kính không?

Căn cứ quy định tại Khoản 38 và Khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 và khoản 20 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì trường hợp tổ chức chỉ thực hiện việc cung cấp, lắp đặt nhôm kính thuộc phần nội thất công trình thì không thuộc đối tượng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Tuy nhiên nếu trường hợp tổ chức thi công các hạng mục liên quan đến kết cấu công trình như kết cấu bao che (vách mặt dựng) công trình thì thuộc đối tượng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm