Dùng hình ảnh của người khác có vi phạm pháp luật hay không?

Dùng hình ảnh, video của người khác đăng lên mạng có vi phạm pháp luật hay không? Trước khi dùng những hình ảnh, video của người khác có phải xin phép chủ của bức ảnh hay không?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ

Nội dung tư vấn

Mỗi cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình, việc dùng những hình ảnh, video của người khác bạn phải nhận được sự đồng ý của chủ bức ảnh đó mới được đăng lên. 

Điều 32. Bộ luật dân sự 2015

1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.

Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:

a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;

b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

Ngoại trừ trường hợp hình ảnh sử dụng vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. theo khoản 2 điều 32 Bộ Luật dân sự thì không cần sự đồng ý của chủ. Do đó, nếu bạn đăng hình ảnh, video của người khác nên được sự đồng ý của chủ bức ảnh thì không vi phạm pháp luật.

Nhưng nếu việc sử dụng hình ảnh, video của người khác không được sự đồng ý của chủ bức ảnh và nhằm mục xâm hại nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của người đó thì bạn đã vi phạm pháp luật, bạn phại chịu trách nhiệm hình sự về Tội làm nhục người khác.

Điều 32. Bộ luật dân sự 2015

3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.

Điều 155. Tội làm nhục người khác (Bộ luật hình sự 2015).

1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Như vậy, để không vi phạm quyền hình ảnh của cá nhân thì trước khi đăng ảnh của người khác bạn nên hỏi ý kiến của người đó. Và nếu có đăng thì lưu ý đừng đăng ảnh làm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: