Gửi xe không lấy vé, mất có được bồi thường không?

Khi đến các trung tâm mua sắm lớn, việc gửi xe đều có vé để kiểm soát. Nhưng nếu bạn đến các cửa hàng nhỏ hơn thì phần lớn hoạt động gửi xe không có vé gửi xe. Vậy, khi gửi xe không có vé, mất xe có được đền không? Luật sư X sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi này. 

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Hoạt động trông, giữ xe có buộc phải có vé không?

Trong các hợp đồng dân sự thông thường, gửi xe nói riêng hay gửi tài sản nói chung đều là hợp đồng gửi giữ. Bộ luật Dân sự hiện hành không quy định bắt buộc về hình thức đối với hợp đồng gửi giữ. Theo đó, hợp đồng gửi giữ có thể được lập thành văn bản hoặc bằng lời nói, hành vi. Nếu gửi giữ xe có vé gửi giữ thì được coi là dạng văn bản. Còn nếu gửi, giữ xe không có vé, nhưng cả hai bên gửi và giữ đều thừa nhận hoặc có bằng chứng khác chứng minh việc cả hai đều biết thì đó là dạng hành vi, lời nói. 

Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự
1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.
Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

Như vậy, hoạt động trông, giữ xe không buộc phải có vé trông, giữ.

2. Gửi xe không lấy vé, mất có được bồi thường không?

Vé trông, giữ xe là một hình thức ghi công nhận giao dịch gửi giữ giữ người gửi và người nhận giữ xe. Đó được coi là bằng chứng chứng minh cho giao dịch. 

Nếu khi gửi xe, bạn quên không lấy vé và sau đó, chiếc xe của bạn cũng không còn tại nơi gửi xe. Nếu bạn muốn yêu cầu chỗ nhận giữ xe phải bồi thường chiếc xe cho mình thì bạn phải chứng minh đã gửi xe ở đó. Khi này, vé gửi xe sẽ là bằng chứng trực tiếp, có giá trị nhất. Nhưng nếu không còn bằng chứng trực tiếp, bạn có thể chứng minh bằng các bằng chứng gián tiếp khác như ghi hình, nhân chứng.

Khi bạn đã chứng minh được có việc gửi và nhận giữ xe, bên nhận giữ xe sẽ phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường do hành vi vi phạm hợp đồng gửi giữ.

Điều 554. Hợp đồng gửi giữ tài sản
Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công.

Điều 557. Nghĩa vụ của bên giữ tài sản
4. Phải bồi thường thiệt hại, nếu làm mất, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Như vậy, khi gửi xe mà không lấy vé,  bạn cần chứng minh việc gửi xe bằng các cách thức gián tiếp khác để được bảo vệ quyền lợi như yêu cầu trả xe hay yêu cầu bồi thường khi xe bị mất.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ giải quyết tranh chấp dân sự Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: ,