Hạn mức tối thiểu được cấp sổ đỏ tại Hà Nội

bởi Luật Sư X

Trong con sốt đất đang diễn ra tại các huyện, thị ngoại ô của Hà Nội thì tồn tại vấn đề đó là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ). Bởi lẽ, để được cấp sổ đỏ thì miếng đất đó và người sử dụng đất phải đáp ứng đủ những điều kiện mà pháp luật quy định. Một trong số đó là về hạn mức được công nhận quyền sử dụng đất đối với đất ở.

Căn cứ:

  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP
  • Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội 

Nội dung tư vấn

1. Hạn mức tối thiểu được công nhận quyền sử dụng đất ở tại Hà Nội

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 Luật đất đai 2013 thì đất ở là đất do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư, khu đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Cũng theo đó quy định UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan có thẩm quyền quy định về hạn mức tối thiêu công nhận quyền sử dụng đất ở dựa trên quỹ đất và quy hoạch đã được phê duyệt của địa phương.
Do đó, căn cứ theo Quyết định 20/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội qui định về hạn mức tối thiểu công nhận quyền sử dụng đất như sau:
  • Đối với đất ở tại nông thôn, căn cứ tùy theo đặc điểm địa lý của từng phường, xã sẽ có các hạn mức tối thiểu khác nhau. Cụ thể:

Khu vực

Mức tối thiểu

Các phường

30 m2

Các xã giáp ranh các quận và thị trấn

60 m2

Các xã vùng đồng bằng

80 m2

Các xã vùng trung du

120 m2

Các xã vùng miền núi

150 m2

  • Đối với đất ở tại đô thị thì trong Quyết định 20/2017/QĐ-UBND không quy định cụ thể hạn mức tối thiểu để được cấp sổ đỏ. Do đó đối với các quận, huyện trung tâm hoặc những nơi được quy định là đất ở tại đô thì thì khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử đất, cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào thực trạng miếng đất và đánh giá, xem xét việc cấp giấy chứng nhận cho từng trừng hợp cụ thể.

Từ đó, có thể thấy rằng mỗi một khu vực thì sẽ có hạn mức tối thiểu khác nhau tùy vào việc bạn ở phường hay xã, ở thành phố hay quận huyện từ đó có thể biết được hạn mức tối thiểu để được cấp sổ đỏ tại Thành phố Hà Nội.
2. Những trường hợp ngoại lệ 

Vẫn có một số trường hợp ngoại lệ khi đất không đáp ứng đủ điều kiện về hạn mức tối thiểu được quy định trong Quyết định 20/2017 tuy nhiên vẫn có khả năng được cấp sổ đỏ. Theo đó căn cứ Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau: 

Điều 29: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

….

3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.

Đất đai là nguồn tài nguyên vô giá của toàn dân tộc, do đó cần phải được sử dụng và quản lý một cách chặt chẽ nhằm đảm bảo không phá vỡ cảnh quan và quy hoạch đô thị.

 

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị
  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm