Khoản nợ do người đã mất để lại, nghĩa vụ trả nợ thuộc về ai ?

bởi Luật Sư X
Khoản nợ do người đã mất để lại, nghĩa vụ trả nợ thuộc về ai ?

Có vay có trả; đó là nguyên tắc đời sống cũng như là quy định của pháp luật. Tuy nhiên trong thực tế có rất nhiều trường hợp người vay chưa hoàn thành xong nghĩa vụ trả nợ; nhưng người vay không may chết đi. Vậy nghĩa vụ trả nợ sẽ thuộc về ai? Hãy tìm hiểu bài viết dưới đây của Luật sư X!

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

Nghĩa vụ trả nợ

Khi hai bên phát sinh quan hệ vay tài sản; thì theo như thỏa thuận; đến thời hạn, bên vay phải có nghĩa vụ trả lại cho bên cho vay tài sản cùng loại, đúng giá trị. Quyền và nghĩa vụ đã được quy định rõ ràng. Bởi vậy; chủ thể vay tài sản phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến thời hạn. Cụ thể được quy định tại Điều 463 Bộ luật dân sự 2015:

“Điều 463. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”

Nghĩa vụ trả nợ khi người vay chết

Có nhiều sự kiến bất ngờ có thể xảy ra khiến người có nghĩa vụ trả nợ không thể trả được nợ; đặc biệt là trường hợp người vay chết trong thời hạn đang còn thực hiện nghĩa vụ. Để giải quyết vấn đề này; pháp luật đã có quy định đặt ra đối với những người thừa kế tài sản của người vay tài sản đã chết. Cụ thể tại điều 615 Bộ luật dân sự 2015:  

“Điều 615. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

1, Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2, Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3, Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4, Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.”

Người ta thường bảo; chết là hết nhưng không phải đâu nhé. Nếu còn tài sản; thì người thừa kế của người chết đó vẫn phải có nghĩa vụ trả nợ thay cho đến khi hết phần di sản thì dừng lại. Nghĩa là; nghĩa vụ này của người chết chỉ trong phạm vi tài sản người đó để lại. 

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Trên đây là nội dung tư vấn về Khoản nợ do người đã mất để lại, nghĩa vụ trả nợ thuộc về ai? Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan. Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được hỗ trợ, giải đáp.

Gọi ngay cho chúng tôi qua hotline: 0833.102.102.

Xem thêm: Điều kiện về người làm chứng di chúc theo quy định của bộ luật dân sự

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa vụ trả nợ là gì?

Khi hai bên phát sinh quan hệ vay tài sản; thì theo như thỏa thuận; đến thời hạn, bên vay phải có nghĩa vụ trả lại cho bên cho vay tài sản cùng loại, đúng giá trị. Quyền và nghĩa vụ đã được quy định rõ ràng. Bởi vậy; chủ thể vay tài sản phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến thời hạn.

Hợp đồng vay tài sản là gì?

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Khoản nợ do người đã mất để lại, nghĩa vụ trả nợ thuộc về ai ?

Nếu còn tài sản; thì người thừa kế của người chết đó vẫn phải có nghĩa vụ trả nợ thay cho đến khi hết phần di sản thì dừng lại. Nghĩa là; nghĩa vụ này của người chết chỉ trong phạm vi tài sản người đó để lại. 

5/5 - (3 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm