Lấp ao làm nhà có phải xin phép ?

Ao, hồ là diện tích mặt nước được con người sử dụng với nhiều chức năng khác nhau như tích nước, nuôi trồng thủy sản… Tuy nhiên, khi không còn nhu cầu sử dụng hoặc muốn chuyển mục đích sang nhu cầu làm nhà thì người sử dụng phải xin phép hay không? Luật Sư X sẽ giúp bạn giải quyết thắc mắc sau đây:

Cơ sở pháp lý

  • Luật Đất đai năm 2013;
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
  • Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất;
  • Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
  • Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Nội dung tư vấn

1. Lấp ao làm nhà có phải xin phép không?

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 107 Luật Đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích. Và cụ thể theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, việc chuyển mục đích sử dụng đất ao sang đất ở (đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp) thuộc trường hợp phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với hộ gia đình cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện).

Căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất là Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất.

2. Trình tự và thủ tục chuyển đổi từ đất ao sang đất làm nhà?

Theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (năm 2013). Điều 69 của Nghị định này quy định trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

I. Trình tục, thủ tục thực hiện lấp ao

Sau khi diện tích đất ao, vườn xin chuyển mục đích sử dụng của gia đình phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt, đề nghị nộp 01 bộ hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ gồm:

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền mới đất;

Trong 08 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, trình UBND cùng cấp quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

II. Về tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Theo quy định của Nghị định số 45/2014/NĐ – CP thì trường hợp chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở sang làm đất ở thì tiền sử dụng đất phải nộp bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Nếu tự ý làm nhà sau khi lấp ao mà không xin phép bị xử phạt như thế nào?

Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng tùy theo diện tích vi phạm; buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm (theo quy định tại Điều 8 Nghị định 102/2014/NĐ-CP).

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư đất đai tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.