Ly hôn khi chưa đăng ký kết hôn

Tôi và chồng tôi lấy nhau đã 5 năm nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn. Nay tôi muốn ly hôn thì làm thế nào?

Trả lời

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

Trước hết, cần khẳng định ngay là bạn không thể nhờ tòa án giải quyết ly hôn khi trước đó chưa đăng ký kết hôn. Tòa sẽ chỉ tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng mà thôi.

Luật hôn nhân gia đình có quy định

Điều 53. Thụ lý đơn yêu cầu ly hôn

1. Tòa án thụ lý đơn yêu cầu ly hôn theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

2. Trong trường hợp không đăng ký kết hôn mà có yêu cầu ly hôn thì Tòa án thụ lý và tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này; nếu có yêu cầu về con và tài sản thì giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này.

Bạn có thể nộp đơn ra tòa xin ly hôn. Tòa sẽ tuyên bố không công nhận quan hệ vợ chồng, có nghĩa là xem như quan hệ hôn nhân của bạn và chồng không tồn tại

Còn đối với tài sản và con cái, tòa sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật

  • Chia tài sản: Tài sản riêng của ai người đó sẽ được giữ. Tài sản chung sẽ được tiến hành chia theo thỏa thuận của bạn và chồng, nếu không có thỏa thuận tòa sẽ chia theo pháp luật, đảm bảo quyền lợi của phụ nữ và trẻ em
  • Quyền nuôi con: Quyền và nghĩa vụ với con sẽ được giải quyết như trong trường hợp ly hôn thông thường

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

VIDEO THAM KHẢO