Mẫu báo cáo thử việc mới nhất. Hướng dẫn cách viết báo cáo thử việc

Thử việc luôn được coi là điều kiện tiên quyết sau quá trình phỏng vấn đề người lao động có thể chứng minh khả năng và thực lực của bản thân với người sử dụng lao động. Sau quá trình thử việc, người lao động sẽ phải làm báo cáo thử việc nhằm thống kê lại kết quả những việc được giao trong thời gian này. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm được mẫu của báo cáo này, bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ và nắm được mẫu báo cáo thử việc.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật doanh nghiệp 2014

Nội dung tư vấn

Báo cáo thử việc là mẫu báo cáo đánh giá kết quả sau quá trình làm việc của ứng viên đối với công ty mới, đây là tiền đề để công ty xem xét ứng viên có phù hợp với vị trí ứng tuyển hay không. Và đây cũng được coi là bằng chứng cho khả năng thích nghi, khả năng thăng tiến trong công việc của người lao động. 

Mẫu báo cáo thử việc

Công ty ………………………………

Phòng/Ban………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO THỬ VIỆC

Kính gửi: –         Lãnh đạo Công ty…………………………………………………………………………

–         Trưởng Phòng/Ban……………………………………………………………………….

–         ………………………………………………………………………………………………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/CCCD: …………………………..Cấp ngày: ……………………Tại: ……………………………

Trình độ chuyên môn, kỹ thuật:…………………………………………………………………………………..

Thời gian thử việc: Từ ngày……………tháng……………năm……………..đến ngày…………..tháng………….năm………………..

Vị trí/Chức vụ trong thời gian thử việc tại Công ty: ………………………………………………………..

Phòng/Ban: ………………………………………………………………………………………………………………

Người hướng dẫn: …………………………………………………………………………………………………….

Sau đây, tôi xin báo cáo kết quả các công việc mà tôi đã thực hiện trong thời gian thử việc:

STT Công việc được giao Người giao việc Thời gian yêu cầu hoàn thành công việc Kết quả công việc Ghi chú
1
2
3
4
5

Kết quả cá nhân đạt được trong quá trình thử việc:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Ý kiến đóng góp, đánh giá của cá nhân về quá trình thử việc tại công ty:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

Mong muốn, nguyện vọng của cá nhân sau quá trình thử việc tại công ty:

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………., ngày…….. tháng…….. năm……….

NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG/BAN……………

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

TRƯỞNG PHÒNG/BAN……………

(Ký và ghi rõ họ tên)

     

Hướng dẫn cách viết báo cáo thử việc

  • Ở góc trên cùng bên trái, bạn sẽ đề tên công ty, phòng/ban mà bạn thử việc. Và ở góc phải đối diện bạn sẽ ghi “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam…”
  • Mục kính gửi: Báo cáo thử việc thường sẽ gửi cho lãnh đạo công ty, Trưởng Phòng/Ban quản lý trực tiếp người báo cáo trong thời gian thử việc. Ngoài ra, Báo cáo công việc còn có thể gửi đến cho Trưởng Phòng/Ban khác có liên quan trong thời gian thử việc (nếu có) hoặc Người hướng dẫn.
  • Người báo cáo ghi rõ các thông tin cá nhân về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND hoặc CCCD, ngày cấp, nơi cấp tại các Mục Tôi tên là; Sinh ngày; Số CMND/CCCD.
  • Mục Trình độ chuyên môn, kỹ thuật: Ghi rõ trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật. Ví dụ: trung cấp. cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ,…
  • Mục Thời gian thử việc: Ghi rõ ngày tháng năm bắt đầu thời gian thử việc, ngày tháng năm kết thúc thời gian thử việc. Lưu ý: Theo quy định của Bộ luật lao động 2012 thì thời gian thử việc tối đa đối với công việc, chức danh cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên là không quá 60 ngày, đối với công việc, chức danh cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ là không quá 30 ngày, đối với các công việc khác là không quá 6 ngày làm việc.
  • Người báo cáo ghi rõ các thông tin về Vị trí/ Chức vụ trong thời gian thử việc tại Công ty, Phòng/Ban nơi thử việc và Người hướng dẫn trong thời gian thử việc (nếu có). Ghi các công việc đươc giao, kết quả hoàn thành. Những nội dung rất quan trọng bởi dựa vào đây Ban lãnh đạo công ty cũng như trưởng phòng sẽ quyết định có tiếp tục làm việc với chúng ta hay không.
  • Về phần tự đánh giá, ý kiến, bên cạnh các ưu điểm cần ghi vào khoảng 1-2 điểm hạn chế và xin hứa sẽ khắc phục. Nếu như trong làm việc, bạn cảm thấy năng lực của mình có thể phát huy mạnh hơn nữa ở nhiều vị trí khác thì bạn có thể đề xuất.

Trên đây là nội dung tư vấn.Mong hữu ích cho bạn đọc.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay