Mẫu giấy biên nhận giao tiền mới và chuẩn nhất 2019

Trong công việc và các giao dịch cá nhân với cá nhân, cá nhân với tập thể hoặc giữa các tổ chức với nhau có liên quan đến vấn đề tài chính, cần thiết phải sử dụng đến mẫu giấy biên nhận tiền. Đây được xem là văn bản mang tính chất pháp lý, có chữ ký xác nhận và đóng dấu rõ ràng. Trong mọi trường hợp rủi ro có tranh chấp xảy ra, đây là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp xảy ra.

 

Nội dung tư vấn 

1. Nội dung của giấy biên nhận giao tiền

Các thông tin bắt buộc trong giấy biên nhận tiền bao gồm:

  • Thời gian
  • Địa điểm thiết lập giấy
  • Các thành phần có liên quan
  • Họ và tên, chứng minh thư nhân dân của bên giao và bên nhận tiền
  • Đồng thời nội dung giao nhận tiền là gì trong giấy biên nhận cũng phải ghi rõ.
  • Ghi rõ số tiền, cam kết giao nhận…..

Giấy biên nhận tiền được in thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản để làm cơ sở chứng minh cho giao dịch thành công.

2.Mẫu giấy biên nhận giao tiền mới nhất

Với những nội dung như vậy thì giấy biên nhận giao tiền có vai trò rất quan trọng. LSX xin cung cấp và gửi tới Qúy khách hàng Mẫu giấy biên nhận tiền 2019 như sau:  

           

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày…..tháng….năm 2010 tại…………., Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:…………………………………………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………………..

Ngày cấp: …………………………………………………………………………….

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là : BÊN B):  Ông (Bà):……………………………………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………………………………………………..

Ngày cấp: …………………………………………………………………………….

Nơi cấp: ……………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản Số:………….được lập ngày…..tháng…..năm ….. tại…………………. Ông/Bà:………..……

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là:……………VNĐ (viết bằng chữ:……..….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, khiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…………….., ngày………tháng……….năm ………

Bên Giao                                                                          Bên nhận

 

Mong bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: