Mẫu giấy vay , mượn tiền cá nhân mới nhất 2019

Giấy vay tiền hay còn gọi là hợp đồng vay tài sản là thỏa thuận hợp tác giữa các bên, theo đó bên cho vay sẽ giao tài sản cho bên vay. Khi kết thúc thời hạn vay, bên vay phải hoàn trả lại tài sản theo đúng số lượng, chất lượng và tiền lãi tương ứng, nếu có. Vậy sau đây chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách nội dung cũng như mẫu giấy vay mượn tiền cá nhân mới nhất 2019.

Nội dung tư vấn 

1.Nội dung cơ bản chủ yếu  giấy vay mượn tiền cá nhân

Nội dung đầu tiên cần đặc biệt chú trọng đó là thông tin cá nhân của bên vay. Có đủ thông tin và giấy tờ cá nhân thì giả sử khi có tranh chấp xảy ra bạn sẽ dễ dàng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện sẽ không phải mất thời gian cho việc chuẩn bị hồ sơ giấy tờ.

Việc cho vay nợ hay gặp tranh chấp là người vay có khó khăn về tài chính không thể trả nợ hoặc vì lý do nào đó mà không muốn trả nợ, do nên khi cho vay bạn nên tính đến các khả năng sau:

  • Một là khả năng trả khoản nợ của người vay đối với khoản lãi và thời gian trả nợ gốc;
  • Hai là phương án cưỡng chế đòi nợ nếu người vay không trả;
  • Ba là mục đích cho vay tiền bạn mong muốn đạt được là gì;
  • Bốn là các thỏa thuận có thể đưa ra khi hai bên không thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết với nhau.

2. Mẫu giấy vay, mượn tiền cá nhân mới nhất

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY VAY/ MƯỢN TIỀN CÁ NHÂN

Hôm nay ngày …. tháng …. năm 2019

Tại địa điểm:………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có: 

Bên A: (bên cho vay)…………………………………………………

Họ và tên…………………………………………………………………

Số CMTND                  Ngày cấp                     Nơi cấp

HKTT

Chỗ ở hiện tại……………………………………………………………

Bên B: (bên vay)………………………………………………………..

Họ và tên…………………………………………………………………

Số CMTND                  Ngày cấp                     Nơi cấp

HKTT

Chỗ ở hiện tại…………………………………………………………

Bên B đồng ý cho bên A vay tiền với nội dung sau:

1. Số tiền cho vay bằng số:                              VND (Số tiền bằng chữ).

2. Mức lãi suất: Lưu ý mức lãi suất không quá 20% tổng số tiền cho vay, mức lãi suất quá hạn không quá 10% tổng số tiền cho vay

3. Thời điểm thanh toán

-Thời điểm thanh toán lãi:…………………………………………..

– Thời điểm thanh toán nợ gốc:………………………………………

4.Phương thức thanh toán:……………………………………………

BÊN CHO VAY                                                 BÊN VAY
Chữ ký                                                               Chữ ký

 

 

Từ khóa: , ,