Mua bán đất không có sổ đỏ sẽ bị phạt nặng

Mua bán đất là một giao dịch dân sự. Đây là giao dịch có giá trị lớn bởi vậy pháp luật luôn có sự điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, việc mua bán đất không có sổ đỏ lại trở nên khá phổ biến. Theo đó Nghị định 91/2019/NĐ-CP vừa mới ban hành có quy định xử phạt nặng với hành vi mua bán đất không có sổ đỏ.

Sổ đỏ hay còn gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những căn cứ để chủ thể có đủ điều kiện để chuyển nhượng cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất căn cứ theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013. Cụ thể hóa như sau:

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất
1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:
a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186; và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Theo đó thì khi Có Giấy chứng nhận; Đất không có tranh chấp; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;Trong thời hạn sử dụng đất thì chủ sở hữu quyền sử dụng đất được phép chuyển nhượng cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất

Và hành vi chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê; thế chấp bằng quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện bị phạt tiền. Mức phạt được cụ thể hóa từ khoản 3 Điều 18 Nghị định 91/2019. Cụ thể:

  • Nếu Chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại; góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ một trong các  điều kiện sẽ bị phạt Từ 03 – 05 triệu đồng(ở nông thôn); bị phạt Từ 05 – 10 triệu đồng ở Đô thị.
  • Nếu Chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại; góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đủ từ hai điều kiện trở lên Từ 05 – 10 triệu đồng (ở nông thôn); bị phạt Từ 10 – 20 triệu đồng.ở Đô thị

Quy định này được cụ thể hóa như sau:

Điều 18. Chuyển quyền, cho thuê, thế chấp bằng quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 188 của Luật đất đai
3. Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, cho thuê lại; góp vốn bằng quyền sử dụng đất không đ ủ điều kiện thì hình thức và mức xử phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với khu vực nông thôn; từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với khu vực đô thị trong trường hợp không đủ một trong các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 188 của Luật đất đai;
b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với khu vực nông thôn; từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với khu vực đô thị trong trường hợp không đủ từ hai điều kiện trở lên quy định tại khoản 1
Hi vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,