Ngày làm việc là gì?

Ngày làm việc là gì? Ngày làm việc khác với ngày thông thường như thế nào? Hãy tham khảo bài viết của Luật sư X.

@luatsux

#replytiktok #ask #luatsux #luatsunghia #edutok #education #learnontiktok

♬ nhạc nền – Luật sư X – Luật sư X

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật lao động 2012;
  • Bộ luật lao động 2019;
  • Các văn bản hướng dẫn liên quan,

Nội dung tư vấn

Khi thực hiện các thủ tục hành chính, đơn cử như trích lục khai sinh hay đổi tên khai sinh… thì công dân thường sẽ nhận được giấy hẹn có nội dung rằng trả kết quả trong xx ngày làm việc. Sẽ nhiều người tự đặt câu hỏi rằng “ngày làm việc là gì” và có khác nhiều so với ngày thường hay không?

Ngày làm việc được hiểu dựa trên từng quan hệ pháp luật tuy nhiên sự giải nghĩa cơ bản sẽ là những ngày mà công dân, cán bộ, nhân viên trực tiếp làm việc và xử lý. Ví dụ:

  • Trong bộ luật lao động thì ngày làm việc được hiểu là ngày lao động thực hiện công việc theo hợp đồng và theo pháp luật. Thông thường ngày làm việc sẽ từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc hết sáng thứ 7;
  • Đối với quan hệ với cán bộ khi làm thủ tục hành chính thì ngày làm việc sẽ được hiểu là ngày công chức viên chức trực tiếp giải quyết công việc, thông thường là từ thứ 2 đến thứ 6;
  • Đối với giao dịch chứng khoán, ngày làm việc được hiểu là ngày mở cửa của thị trường là thứ 2 và kết thúc thứ 6.

Về cơ bản, một tuần sẽ có 7 ngày thường nhưng chỉ có 5 ngày làm việc mà thôi. Khi ký hợp đồng hay giao dịch chúng ta cần lưu ý để tránh vi phạm về thời gian và hiểu rõ quyền lợi của mình.

Hi vọng, bài viết sẽ có X

 

Từ khóa: , ,