Nhãn hiệu có phải tài sản chung của vợ chồng không?

bởi NguyenTriet

Nhãn hiệu có phải tài sản chung của hai vợ chồng hay không? Hãy cùng LSX giải đáp câu hỏi đó!

Trả lời:

 

Căn cứ:

  • Luật hôn nhân gia đình
  • Luật sở hữu trí tuệ
  • Bộ Luật dân sự 2015

 

Nội dung tư vấn

Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong giao dịch dân sự, kể cả quyền sở hữu trí tuệ: Điều 115 khẳng định quyền sở hữu trí tuệ “nhãn hiệu” là một loại tài sản. Vậy “nhãn hiệu” có phải là tài sản chung của vợ chồng hay không? Có rất nhiều câu trả lời là không? Nhưng đó là quan điểm không có căn cứ, chúng ta cần phân tích kỹ một chút:

Nhãn hiệu không phải là tài sản của vợ chồng trong trường hợp ” Nhãn hiệu” đó là tài sản của doanh nghiệp. Nhãn hiệu đó là dấu hiệu nhận diện một doanh nghiệp và phân biệt hàng hóa dịch vụ của các loại doanh nghiệp. Nhãn hiệu đó thuộc quyền quản lý, sử dụng của doanh nghiệp. Nhãn hiệu đó thực sự được xem là tài sản của một tổ chức, cá nhân khi và chỉ khi nhãn hiệu này đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ với  tên gọi là Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Nhãn hiệu chỉ là tài sản của hai vợ chồng khi ” Nhãn hiệu” đó thuộc quyền quản lý, sử dụng và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của Cục sở hữu trí tuệ cấp cho cá nhân. Mọi quyền hưởng thù lao, quyền được hưởng lợi ích vật chất từ ” Nhãn hiệu” sẽ là tài sản chung của hai vợ chồng:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Do đó ” Nhãn hiệu” là tài sản chung của hai vợ chồng, nếu hai vợ chồng không có có thỏa thuận khác. Còn sau khi ly hôn, mọi lợi ích phát sinh từ ” Nhãn hiệu” thì đều thuộc quyền sở hữu rinêg của người vợ hoạc người chồng.

 

Quý khách có thể xem thêm bài viết:

 

Quý khách có thể tham khảo dịch vụ liên quan của LSX:

 

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

VIDEO THAM KHẢO

 

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm