Nộp thuế đất ở hàng năm như thế nào?

bởi Gia Vượng
Hiện nay thực hiện nộp thuế đất ở hàng năm ở đâu?

Thuế đất đóng vai trò không thể phủ nhận trong việc quản lý tài nguyên đất đai, đồng thời là một nguồn thu nhập quan trọng giúp duy trì hoạt động của Nhà nước. Đây không chỉ là một chi phí bắt buộc mà cả cá nhân và tổ chức chịu thuế phải chấp nhận khi sử dụng hoặc chuyển nhượng đất đai, mà còn là một công cụ quan trọng để điều tiết và hướng dẫn quá trình phát triển đô thị và nông thôn. Hiện nay việc thực hiện nộp thuế đất ở hàng năm ở cơ quan nào?

Quy định pháp luật về thuế đất như thế nào?

Thuế đất đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tài nguyên đất đai và đồng thời là nguồn thu nhập quan trọng của Nhà nước. Đây là một trong những khoản chi phí bắt buộc mà cả cá nhân lẫn tổ chức thuộc diện chịu thuế phải chấp nhận khi sử dụng hoặc chuyển nhượng đất đai. Thuế nhà đất, một loại thuế gián thu, được áp dụng chủ yếu đối với các loại đất có mục đích sử dụng là xây dựng công trình hoặc làm đất nhà ở. Đối tượng nộp thuế chủ yếu là các cá nhân và tổ chức có quyền sử dụng đất để xây dựng công trình hoặc đặt nhà ở. Phương thức thuế đất này không chỉ đóng góp vào nguồn thu chi của Nhà nước mà còn có tác dụng quản lý sự sử dụng đất đai một cách hiệu quả.

Thuế đất không chỉ được chia thành hai loại chính là thuế đất nông nghiệp và thuế đất phi nông nghiệp, mà còn thường xuyên điều chỉnh theo các chính sách thuế và nhu cầu thị trường. Điều này giúp tạo ra một cơ sở hạ tầng thuế đất linh hoạt và phản ánh chính xác giá trị sử dụng đất tại mỗi vùng, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế và đảm bảo bền vững nguồn thu ngân sách quốc gia. Qua đó, thuế đất không chỉ là nguồn thu nhập mà còn là công cụ quan trọng trong quá trình phát triển đất đai và tạo nên cơ sở hạ tầng vững chắc cho xã hội.

Hiện nay thực hiện nộp thuế đất ở hàng năm ở đâu?

Đối tượng chịu thuế nhà đất theo quy định pháp luật hiện hành

Thuế nhà đất, một loại thuế gián thu, đặt trọng tâm chủ yếu đối với các loại đất có mục đích sử dụng là xây dựng công trình hoặc làm đất nhà ở. Đối tượng nộp thuế chủ yếu là các cá nhân và tổ chức sở hữu quyền sử dụng đất để xây dựng công trình hoặc đặt nhà ở. Hình thức thuế đất này không chỉ mang lại nguồn thu chi cho ngân sách Nhà nước mà còn có tác dụng quản lý hiệu quả việc sử dụng đất đai.

Đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp

Theo quy định tại Điều 1 của Nghị định 74 – CP của Chính phủ, việc nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp trở nên rõ ràng và chi tiết đối với các cá nhân, tổ chức đang có sử dụng đất trong mục đích sản xuất nông nghiệp. Các đối tượng chịu trách nhiệm nộp thuế này bao gồm:

1. Các cá nhân, hộ gia đình, hộ tư nhân: Những người cá nhân và gia đình có sử dụng đất để phục vụ nhu cầu sản xuất nông nghiệp đều phải chấp nhận trách nhiệm nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Các cá nhân, tổ chức sử dụng đất nông nghiệp trong khu vực dành cho nhu cầu công ích của xã: Những địa bàn có quy hoạch đặc biệt cho mục đích công ích của xã hội, như công trình cơ sở hạ tầng, dự án phát triển, đều phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.

3. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: Bao gồm lâm trường, nông trường, trạm trại, xí nghiệp và các doanh nghiệp khác, cũng như đơn vị sự nghiệp, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang và các tổ chức sử dụng đất để nuôi trồng thủy hải sản, sản xuất nông – lâm nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để đóng góp vào nguồn thu ngân sách quốc gia và duy trì cân đối kinh tế xã hội.

Như vậy, quy định về nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp đã tập trung vào việc xác định rõ ràng các đối tượng chịu trách nhiệm, từ cá nhân, hộ gia đình đến doanh nghiệp và tổ chức, tạo ra một cơ sở pháp lý vững chắc để quản lý và phát triển tài nguyên đất đai một cách bền vững.

Hiện nay thực hiện nộp thuế đất ở hàng năm ở đâu?

Đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Theo quy định chi tiết tại Điều 3 của Thông tư 153/2011/TT-BTC, đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được xác định một cách cụ thể và rõ ràng. Các đối tượng này bao gồm:

1. Người nộp thuế là cá nhân, hộ gia đình, tổ chức có quyền sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế: Điều này áp dụng cho mọi cá nhân, gia đình hoặc tổ chức nào sử dụng đất phi nông nghiệp và có quyền sử dụng theo quy định của pháp luật.

2. Đất thuộc vùng nông thôn và khu vực thành thị: Các loại đất ở cả vùng nông thôn và thành thị đều nằm trong phạm vi của đối tượng chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

3. Đất sử dụng để sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: Đất được sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh không liên quan đến nông nghiệp cũng là đối tượng của thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

4. Đất phi nông nghiệp không nằm trong nhóm đối tượng chịu thuế như đất làm nghĩa trang, nghĩa địa; đất sử dụng vào mục đích công cộng;… nhưng được các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức vào mục đích kinh doanh: Điều này đảm bảo rằng người sử dụng đất phi nông nghiệp để kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm nộp thuế.

5. Các trường hợp đặc biệt:

   – Nếu được Nhà nước cho thuê đất hoặc giao đất để thực hiện dự án đầu tư, người được Nhà nước cho thuê đất là người nộp thuế.

   – Nếu người có quyền sử dụng đất cho thuê theo hợp đồng, người chịu thuế được xác định theo thỏa thuận của hợp đồng.

   – Trong trường hợp tranh chấp đất có sổ đỏ, người sử dụng đất là người nộp thuế cho đến khi tranh chấp được giải quyết.

   – Khi nhiều người cùng có quyền sử dụng một mảnh đất, người đại diện hợp pháp của nhóm này là người nộp thuế.

6. Thuê nhà thuộc sở hữu của Nhà nước: Trong trường hợp thuê nhà thuộc sở hữu của Nhà nước, người cho thuê nhà chính là người phải nộp thuế.

Như vậy, quy định chi tiết này giúp định rõ đối tượng nào phải chịu trách nhiệm nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tạo nên sự công bằng và minh bạch trong quản lý nguồn thu ngân sách và tài nguyên đất đai.

Nộp thuế đất ở hàng năm ở cơ quan nào?

Thuế đất được chia thành hai loại chính là thuế đất nông nghiệp và thuế đất phi nông nghiệp, và thường xuyên điều chỉnh theo các chính sách thuế và yêu cầu thị trường. Điều này giúp tạo nên một hệ thống thuế đất linh hoạt, chính xác phản ánh giá trị sử dụng đất tại từng khu vực, từ đó kích thích sự phát triển kinh tế và đảm bảo nguồn thu ngân sách quốc gia ổn định và bền vững.

Theo quy định của Điều 8 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 về việc đăng ký, khai, tính và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, quy trình này được xác định một cách chi tiết và linh hoạt để đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Dưới đây là điều chỉnh chi tiết của quy định này:

1. Nguyên tắc chung:

   – Người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện đăng ký, khai, tính và nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

   – Việc đăng ký, khai, tính và nộp thuế thực hiện tại cơ quan thuế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất.

2. Trường hợp đặc biệt:

   – Ở các vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện đi lại khó khăn, người nộp thuế được phép thực hiện các thủ tục tại Ủy ban nhân dân xã. Cơ quan thuế cần tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế có thể thực hiện nghĩa vụ của mình.

3. Đối với người sử dụng nhiều thửa đất:

   – Diện tích tính thuế là tổng diện tích các thửa đất ở tính thuế trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

   – Người nộp thuế có thể đăng ký, khai, tính và nộp thuế tại cơ quan thuế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có quyền sử dụng đất.

   – Người nộp thuế cũng được lựa chọn hạn mức đất ở tại một địa phương nào đó trong tỉnh có quyền sử dụng đất. Nếu có thửa đất ở vượt quá hạn mức, người nộp thuế có thể chọn một nơi để xác định diện tích vượt quá hạn mức của các thửa đất.

4. Giá tính thuế và đăng ký tờ khai tổng hợp:

   – Giá tính thuế được áp dụng theo giá đất của từng huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tại nơi có thửa đất.

   – Người nộp thuế lập tờ khai tổng hợp theo mẫu quy định để xác định tổng diện tích các thửa đất ở có quyền sử dụng và số thuế đã nộp. Tờ khai này được gửi cơ quan thuế nơi người nộp thuế đã lựa chọn để xác định hạn mức đất ở và nộp phần chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quy định và số thuế đã nộp.

Tổng cộng, quy định này không chỉ định rõ các bước thực hiện nghĩa vụ nộp thuế mà còn tạo điều kiện linh hoạt để người nộp thuế thực hiện các thủ tục một cách thuận lợi, đồng thời đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Mời bạn xem thêm

Khuyến nghị

Đội ngũ luật sư, luật gia cùng chuyên viên, chuyên gia tư vấn pháp lý với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, chúng tôi có cung cấp dịch vụ đất đai LSX với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn” chúng tôi đảm bảo với quý khách hàng sự UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề Hiện nay thực hiện nộp thuế đất ở hàng năm ở đâu?. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, LSX với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline: 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Những đối tượng nào được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp?

Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Đất nông nghiệp dùng cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; đất làm muối; đất trồng cây hằng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm
Đất nông nghiệp của các đối tượng:
Cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước giao đất, công nhận đất dùng để sản xuất nông nghiệp, nhận chuyển quyền sử dụng 
Cá nhân, hộ gia đình là thành viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, lâm trường viên, nông trường viên đã nhận bàn giao đất của hợp tác xã.
Lâm trường viên, nông trường viên bao gồm: công nhân, viên chức, cán bộ đang làm việc

Những đối tượng nào được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp?

Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Đất của dự án đầu tư tại nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, dự án đầu tư nằm trong lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư; đất doanh nghiệp sử dụng trên 50% số lao động là bệnh binh, thương binh
Đất dùng để thực hiện xã hội hóa với các hoạt động trong lĩnh vực dạy nghề, giáo dục, văn hóa, môi trường, thể thao

5/5 - (1 bình chọn)

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm