Phân biệt động sản và bất động sản

bởi Luật Sư X

Tài sản là vấn đề trung tâm, cốt lõi của mọi quan hệ xã hội nói chung và quan hệ pháp luật nói riêng. Bộ luật dân sự năm 2015 xác định rõ: “ tài sản bao gồm bất động sản và động sản”.Trong bài này, Luật sư X xin được phân biệt bất động sản và động sản theo quy định của pháp luật, cụ thể trong Bộ Luật dân sự năm 2015.

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

Tiêu chí phân biệt

Bất động sản

Động sản

Đối tượng

Đối tượng được xếp vào là bất động sản có phạm vi khá hẹp. Theo khoản 1, điều 107, BLDS năm 2015 đã liệt kê các loại tài sản được xếp vào nhóm bất động sản gồm có:

Đất đai

– Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai

– Tài sản khác gắn với đất đai, nhà, công trình xây dựng

– Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài những tài sản kể trên, một số tài sản vô hình gắn liền với đất đai như quyền sử dụng đất, quyền thế chấp,… cũng được coi là bất động sản theo quy định trong pháp luật Kinh doanh Bất động sản.

 

Đối tượng được xếp vào là động sản có phạm vi khá rộng.

BLDS 2015 không liệt kê như trường hợp bất động sản mà quy định: “ Động sản là những tài sản không phải là bất động sản”.

 

Tính chất

Là những tài sản không thể di dời được Là những tài sản có thể di dời được

 

Đăng ký quyền với tài sản

Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản là bất động sản được đăng kí theo quy định của BLDS năm 2015 và pháp luật về đăng kí tài sản. Quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản là động sản không phái đăng kí, trừ một số trường hợp pháp luật quy định.

Ý nghĩa của sự phân biệt
Việc phân biệt tài sản thành động sản và bất động sản rất có ý nghĩa với thực tiễn. Đây là cách phân loại tài sản phổ biến và chủ yếu trên thế giới cách phân loại tài sản như vậy có ý nghĩa đối với việc xây dựng pháp luật cũng như áp dụng vào pháp luật thực tiễn, khi áp dụng vào thực tế cuộc sống có nhiều vấn đề dễ dàng nảy sinh những vấn đề này chính là lỗ hổng những vấn đề này luật pháp chưa đáp ứng được hết so với thực tế. Bộ luật dân sự năm 2015 không đưa ra khái niệm về bất động sản hay động sản mà chỉ liệt kê những tài sản là bất động sản rồi dùng phương pháp loại trừ. Trên cơ sở thực tế có những tài sản có thể chuyển sang bất động sản và ngược lại.

Hy vọng bài viết hữu ích cho ban!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sự dân sư tại Việt Nam.
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

 

Bình chọn bài viết

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Có thể bạn quan tâm