Phạt nặng nếu “Bỏ hoang đất”!

Bỏ hoang đất là một hiện trạng không còn xa lạ. Tuy nhiên, pháp luật còn có những lỗ hổng nhất định khiến cho hiện trạng này  diễn ra còn nhiều. Chằng hạn như hành vi bỏ hoang đất lâu năm, không được khai thác đúng mục đích gây lãng phí tài nguyên. Theo đó, tại Nghị định 91/2019-NĐ-CP mới nhất quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai đã quy định, hành vi bỏ hoang đất có thể bị phạt tiền rất nặng.

Cụ thể, căn cứ theo Khoản 1 Điều 32 Nghị định 91/2019, hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục mà không thuộc trường hợp bất khả kháng bị xử phạt. Mức xử phạt phụ thuộc vào diện tích bỏ hoang. Cụ thể:

  • Với Diện tích không sử dụng Dưới 0,5 héc ta; người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng – 01 triệu đồng.
  • Với Diện tích không sử dụng Từ 0,5 đến dưới 03 héc ta; người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 01 – 03 triệu đồng.
  • Với Diện tích không sử dụng Từ 03 đến dưới 10 héc ta; người vi phạm sẽ bị Phạt tiền từ 03 – 05 triệu đồng..
  • Với Diện tích không sử dụng Từ 10 héc ta trở lên; người vi phạm sẽ bị Phạt tiền từ 05 – 10 triệu đồng

Quy định trên được cụ thể hóa như sau:

Điều 32. Không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục, đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục
1. Hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng trong thời hạn 24 tháng liên tục mà không thuộc trường hợp bất khả kháng quy định tại Điều 15 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì hình thức và mức xử phạt như sau:
a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng dưới 0,5 héc ta;
b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng; nếu diện tích đất không sử dụng từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta;
c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng; nếu diện tích đất không sử dụng từ 03 héc ta đến dưới 10 héc ta;
d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 10 héc ta trở lên.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc sử dụng đất theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp đã bị xử phạt mà không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai.

Như vậy, ngoài việc  người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả rằng sẽ bị buộc sử dụng đất theo mục đích được Nhà nuớc giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; trường hợp đã bị xử phạt mà không đưa đất vào sử dụng thì sẽ bị Nhà nước thu hồi

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,