Quân nhân dự bị bao gồm những thành phần nào?

bởi Gia Vượng
Quân nhân dự bị bao gồm những thành phần nào?

Việc xây dựng lực lượng quân dân dự bị hay lực lượng dự bị động viên là vấn đề có tính chiến lược của Quốc gia. Theo đó, ngay từ thời bình việc phải xây dựng lực lượng quân nhân dự bị vững mạnh toàn diện và tiến hành động viên công nghiệp có hiệu quả sát với yêu cầu của quân đội trong thời chiến để chủ động trong mọi tình huống. Quân nhân dự bị là một phần của lực lượng dự bị động viên. Vậy quân nhân dự bị bao gồm những thành phần nào? Trách nhiệm của quân nhân dự bị ra sao? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu quy định pháp luật về vấn đề này tại nội dung bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019

Quân nhân dự bị bao gồm những thành phần nào?

Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định 28/2019/NĐ-CP thì quân nhân dự bị là công dân Việt Nam được đăng ký vào ngạch dự bị động viên, gồm: Sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 2 Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 thì quân nhân dự bị được đăng ký theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự bao gồm:

– Sĩ quan dự bị;

– Quân nhân chuyên nghiệp dự bị;

– Hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị.

Trách nhiệm của quân nhân dự bị là gì?

Trách nhiệm của quân nhân dự bị được xếp trong đơn vị dự bị động viên theo Điều 4 Luật Lực lượng dự bị động viên 2019, cụ thể như sau:

– Quân nhân dự bị được xếp trong đơn vị dự bị động viên có trách nhiệm sau đây:

+ Kiểm tra sức khỏe;

+ Thực hiện lệnh gọi huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu;

+ Thực hiện chế độ sinh hoạt đơn vị dự bị động viên và nhiệm vụ do người chỉ huy giao;

+ Thực hiện lệnh huy động để bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân.

– Quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên có trách nhiệm sau đây:

+ Thực hiện quy định đối với Quân nhân dự bị được xếp trong đơn vị dự bị động viên;

+ Nắm tình hình số lượng, chất lượng đơn vị; duy trì đơn vị sinh hoạt theo chế độ và thực hiện chế độ báo cáo;

+ Quản lý, chỉ huy đơn vị khi huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu;

Quân nhân dự bị bao gồm những thành phần nào?
Quân nhân dự bị bao gồm những thành phần nào?

+ Quản lý, chỉ huy đơn vị để bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân.

Đăng ký, quản lý quân nhân dự bị như thế nào?

Việc đăng ký, quản lý quân nhân dự bị theo Điều 12 Luật Lực lượng dự bị động viên 2019, cụ thể như sau:

– Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã thực hiện đăng ký quân nhân dự bị cho công dân cư trú tại địa phương.

Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức thực hiện đăng ký quân nhân dự bị cho công dân đang lao động, học tập, làm việc tại cơ quan, tổ chức. 

Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban chỉ huy quân sự thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân đang lao động, học tập, làm việc tại cơ quan, tổ chức thực hiện đăng ký quân nhân dự bị tại nơi cư trú.

– UBND cấp xã, UBND cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã thực hiện quản lý quân nhân dự bị cư trú tại địa phương.

– Ban chỉ huy quân sự cấp huyện phối hợp với cơ quan, tổ chức quản lý quân nhân dự bị đang lao động, học tập, làm việc tại cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

– Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký quân nhân dự bị.

Ý nghĩa của hoạt động xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên

Công tác xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên giữ vị trí rất quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, bảo đảm nguồn nhân lực bổ sung, mở rộng lực lượng quân đội khi chuyển đất nước sang trạng thái chiến tranh.

Lực lượng dự bị động viên phối hợp chặt chẽ với dân quân tự vệ, công an… làm tăng thêm sức mạnh chiến đấu trên các địa bàn trong khu vực phòng thủ, bảo đảm sự vững chắc của thế trận quốc phòng ở địa phương, cơ sở.

Công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên là biểu hiện quán triệt quan điểm về sự kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế với nhiệm vụ xây dựng và củng cố quốc phòng, quốc phòng với kinh tế.

Lực lượng dự bị động viên được xây dựng để bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội. Lực lượng dự bị động viên được xây dựng tốt sẽ làm nòng cốt cho cả xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội và cả trong thực hiện chiến lược quốc phòng – an ninh, bảo vệ Tổ quốc.

Một số biện pháp xây dựng lực lượng dự bị động viên

– Thường xuyên giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về vị trí, nhiệm vụ, những quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng dự bị động viên.

– Thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự và các cơ quan chức năng làm tham mưu và tổ chức thực hiện.

– Thường xuyên củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên.

– Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng dự bị động viên.

Nói chung, xây dựng lực lượng dự bị động viên có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị ở nước ta.

Mời bạn xem thêm bài viết

Thông tin liên hệ:

Trên đây là bài viết tư vấn về “Quân nhân dự bị bao gồm những thành phần nào?” Nếu cần giải quyết nhanh gọn các vấn đề liên quan tới dịch vụ dò mã số thuế cá nhân thì hãy liên hệ ngay tới hotline 0833102102 Luật sư X để chúng tôi nhanh chóng tư vấn hỗ trợ và giải quyết vụ việc. Với các luật sư có chuyên môn cao cùng kinh nghiệm dày dặn, chúng tôi sẽ hỗ trợ 24/7, giúp bạn tiết kiệm chi phí và ít đi lại.

Câu hỏi thường gặp:

Chế độ sinh hoạt của quân nhân dự bị như thế nào?

Theo Điều 23 Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 thì chế độ sinh hoạt của quân nhân dự bị được quy định như sau:
– UBND cấp huyện tổ chức sinh hoạt cho quân nhân dự bị giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên từ tiểu đội trưởng và tương đương trở lên.
– UBND cấp xã, UBND cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã tổ chức sinh hoạt cho quân nhân dự bị đã xếp vào đơn vị dự bị động viên.

Độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình là bao nhiêu?

Độ tuổi quân nhân dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình theo Điều 17 Luật Lực lượng dự bị động viên 2019 như sau:
– Độ tuổi sĩ quan dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên thực hiện theo quy định của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
– Độ tuổi quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên được quy định như sau:
+ Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị không quá 40 tuổi; hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 35 tuổi được sắp xếp vào đơn vị chiến đấu;
+ Nam quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị không quá 45 tuổi; nữ quân nhân dự bị không quá 40 tuổi được sắp xếp vào đơn vị bảo đảm chiến đấu.

Pháp luật quy định về quân nhân dự bị hạng 1 như thế nào?

Quân nhân dự bị hạng 1 cần phải sẵn sàng chiến đấu, hi sinh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; cần phải bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước ta và chế độ xã hội chủ nghĩa của dân tộc ta; cùng với đó là có trách nhiệm phả hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Tất cả các quân nhân dự bị hạng 1 nói riêng và các lực lượng trong quân đội nói chung đều phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm