Quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng khi ly hôn

Nghĩa vụ cấp dưỡng là một trong những nghĩa vụ quan trọng. Và nó cũng là một trong những thắc mắc của phần đa các cặp vợ chồng sau ly hôn. Quy định pháp luật hiện hành về vấn đề này như thế nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của luật sư X.

Căn cứ:

Nội dung:

1.Quy định về cấp dưỡng sau ly hôn.

Định nghĩa “Cấp dưỡng” được quy định tại Khoản 24 điều 3 Luật Hôn nhân gia đình

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

24. Cấp dưỡng là việc một người có nghĩa vụ đóng góp tiền hoặc tài sản khác để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người không sống chung với mình mà có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng trong trường hợp người đó là người chưa thành niên, người đã thành niên mà không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình hoặc người gặp khó khăn, túng thiếu theo quy định của Luật này.

Theo đó thì cấp dưỡng là nghĩa vụ về vật chất có tính đạo lý truyền thống, với người con có gắn với quan hệ huyết thông và không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ. Nghĩa là nghĩa vụ này vẫn tồn tại kể cả khi bố mẹ không đăng ký kết hôn hoặc ly hôn.

Nghĩa vụ với con cái là nghĩa vụ của cha mẹ được quy định chặt chẽ trong luật hôn nhân và gia đình 2014. Theo đó, sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục con chưa thành nên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của pháp luật.

Sở dĩ quy định như vậy bởi lẽ, đối với những đối tượng này, các con chưa thể tự mình nuôi dưỡng, chăm sóc bản thân, người trực tiếp nuôi dưỡng không thể tự mình gách vác công việc đó(trừ trường hợp tự nguyện), thì người không trực tiếp nuôi dưỡng phải có nghĩa vụ chu cấp một khoản chi phí phục vụ cho việc nuôi dưỡng, chăm sóc con chung. Cụ thể hóa tại Điều 82 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

Điều 82. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Theo đó, rõ ràng nghĩa vụ cấp dưỡng là nghĩa vụ bắt buộc. Mà đã là nghĩa vụ thì nếu vi phạm, người vi phạm sẽ bị xử phạt. Hơn nữa, Đối tượng phải được cấp dưỡng được quy định tại điều 110 luật hôn nhân gia đình như sau:

Điều 110. Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con

Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

2. Vậy mức cấp dưỡng là bao nhiêu?

Cấp dưỡng theo như phân tích trên đã là nghĩa vụ. Tuy nhiên, mức cấp dưỡng là bao nhiêu? Pháp luật không có quy định cụ thể về mức cấp dưỡng tối thiểu hàng tháng là bao nhiêu. Mà chỉ quy định rằng mức cấp dưỡng trước tiên là do hai bên thỏa thuận. Sự thỏa thuận phải dựa vào thu nhập cũng như khả năng thực tế có thể cấp dưỡng.Trường hợp không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Cụ thể tại Điều 116 Luật hôn nhân và gia đình:

Điều 116. Mức cấp dưỡng

1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập; khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

…..

Như vậy, rõ ràng, chúng ta không có một mức quy định cụ thể nào về việc phải cấp dưỡng bao nhiêu.

3. Không cấp dưỡng cho con, phạm tội gì?

Có những trường hợp; vì không được trực tiếp chăm sóc con nên cha; mẹ không trực tiếp nuôi con; lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom; chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Lúc này; người nuôi sẽ có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người cản trở.

Bên cạnh đó, nếu bên không nuôi con có đủ năng lực tài chính nhưng cố tình trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự căn cứ tại Điều 186 Bộ luật Hình sự 2015.

Điều 186. Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng

Người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật mà từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, làm cho người được cấp dưỡng lâm vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 380 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,