Quy định về quyền đối với bất động sản liền kề

Bất động sản là loại tài sản có giá trị lớn. Bởi vậy, việc xác lập quyền sở hữu là những vấn đề đáng quan tâm đối với chủ sở hữu. Tuy nhiên, có những trường hợp, chủ sở hữu phải chia sẻ chút quyền của một phần bất động sản này với người khác. Bởi vì họ có quyền đối với bất động sản liền kề. Quy định pháp luật về bất động sản liền kề này là gì? Hãy cùng LSX tìm hiểu về vấn đề này nhé!

Căn cứ pháp lí

Nội dung tư vấn

1. Quyền đối với bất động sản liền kề

Quyền với bất động sản liền kề là một trong những quyền quan trọng nhất đối với quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề theo quy định của BLDS năm 2015. Theo đó, Quyền với bất động sản liền kề được hiểu là quyền đối với những người có bất động sản liền kề nhau được khai thác bất động sản của người khác nhằm phục một số nhu cầu thiết yếu của mình. Cụ thể tại Điều 245 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau: 

Điều 245:Quyền đối với bất động sản liền kề

Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền).

Việc xác lập quyền đối với bất động sản liền kề dựa trên địa thế tự nhiên, thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc di chúc. 

2. Nguyên tắc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề

Nguyên tắc việc áp dụng pháp luật dân sự đó là tôn trọng quyền thỏa thuận của các bên. Do đó, trước tiên, việc có hay không việc sử dụng bất động sản liền kề, sử dụng bao nhiêu, bao lâu thì đôi bên có thể thỏa thuận với nhau. Nếu không có thỏa thuận, việc sử dụng bất động sản liền kề phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

  • Bảo đảm nhu cầu hợp lý của việc khai thác bất động sản hưởng quyền phù hợp với mục đích sử dụng của cả bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền; 
  • Chẳng hạn như việc đảm bảo trong việc thoát nước mưa, thoát nước thải, tưới nước, tiêu nước trong canh tác hay lối đi qua, Mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc.
  • Không được lạm dụng quyền đối với bất động sản chịu hưởng quyền;
  • Không được thực hiện hành vi ngăn cản hoặc làm cho việc thực hiện quyền đối với bất động sản hưởng quyền trở nên khó khăn.

3. Chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề
Quyền đối với bất động sản liền kề chấm dứt trong trường hợp sau đây:

  • Bất động sản hưởng quyền và bất động sản chịu hưởng quyền thuộc quyền sở hữu của một người;

Nhiều trường hợp, việc bất tiện trong việc xin phép cũng như bất tiện trong sự khai thác sử dụng bất động sản dẫn đến nhiều người lựa chọn phương pháp mua bán bất động sản liền kề và trở thành chủ sở hữu duy nhất của chính bất động sản đó. 

  • Việc sử dụng, khai thác bất động sản không còn làm phát sinh nhu cầu hưởng quyền;
  •  Theo thỏa thuận của các bên;
  • Trường hợp khác theo quy định của luật.

4. Các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu bất động sản liền kề.

Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước mưa

Việc sử dụng bất động sản liền kề ảnh hưởng đến người khác là hành bị cấm. Theo đó, chủ sở hữu bất động sản liền kề phải có sự lắp đặt công trình thoát nước mà không bị ảnh hưởng nước mưa rơi xuống bất động sản liền kề.

Nghĩa vụ của chủ sở hữu trong việc thoát nước thải

Chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng khác phải làm cống ngầm hoặc rãnh thoát nước để đưa nước thải ra nơi quy định, sao cho nước thải không chảy tràn sang bất động sản của chủ sở hữu bất động sản liền kề, ra đường công cộng hoặc nơi sinh hoạt công cộng.

Quyền về cấp, thoát nước

Trường hợp do vị trí tự nhiên của bất động sản mà việc cấp, thoát nước buộc phải qua một bất động sản khác thì chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua phải dành một lối cấp, thoát nước thích hợp, không được cản trở hoặc ngăn chặn dòng nước chảy.

Người sử dụng lối cấp, thoát nước phải hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua khi lắp đặt đường dẫn nước; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường. Trường hợp nước tự nhiên chảy từ vị trí cao xuống vị trí thấp mà gây thiệt hại cho chủ sở hữu bất động sản có nước chảy qua thì người sử dụng lối cấp, thoát nước không phải bồi thường thiệt hại.

Quyền về tưới nước, tiêu nước trong canh tác

Người có quyền sử dụng đất canh tác khi có nhu cầu về tưới nước, tiêu nước, có quyền yêu cầu những người sử dụng đất xung quanh để cho mình một lối dẫn nước thích hợp, thuận tiện cho việc tưới, tiêu; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó; nếu người sử dụng lối dẫn nước gây thiệt hại cho người sử dụng đất xung quanh thì phải bồi thường.

Quyền về lối đi qua

Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Quyền mắc tải dây điện

Chủ sở hữu bất động sản có quyền mắc đường dây tải điện, thông tin liên lạc qua bất động sản của các chủ sở hữu khác một cách hợp lý, nhưng phải bảo đảm an toàn và thuận tiện cho các chủ sở hữu đó; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn!
Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: