Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất mới hiện nay

bởi BuiNgan
Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất mới hiện nay

Đấu giá quyền sử dụng đất là việc UBND cấp có thẩm quyền tổ chức bán đấu giá công khai những thửa đất trong phạm vi địa giới hành chính của địa phương. Người trúng đấu giá là người trả mức cao nhất cho thửa đất đã đăng ký và được chủ tịch UBND ra quyết định trúng đấu giá. 

Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất mới hiện nay như thế nào? Cùng Luật sư X tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Phương án đấu giá quyền sử dụng đất 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP, phương án đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm những nội dung sau:

 • Danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất đấu giá (nếu có);
 • Mục đích, hình thức (giao đất hoặc cho thuê đất), thời hạn sử dụng của các thửa đất khi đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Dự kiến thời gian tổ chức thực hiện đấu giá các thửa đất;
 • Đối tượng và điều kiện được tham gia đấu giá; mức phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước phải nộp khi tham gia đấu giá;
 • Hình thức đấu giá được áp dụng khi thực hiện cuộc bán đấu giá;
 • Kinh phí, nguồn chi phí tổ chức thực hiện việc đấu giá;
 • Dự kiến giá trị thu được và đề xuất việc sử dụng nguồn thu từ kết quả đấu giá;
 • Phương thức lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá (đấu thầu rộng rãi hoặc giao đơn vị cụ thể thực hiện) hoặc đề xuất thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt (đối với trường hợp được thành lập Hội đồng đấu giá đặc biệt theo quy định);
 • Đề xuất đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Căn cứ hồ sơ liên quan đến thửa đất đấu giá do đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất chuẩn bị và lấy ý kiến thẩm định của cơ quan tài nguyên và môi trường, UBND cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất được thể hiện bằng văn bản và có những nội dung chính sau đây:

 • Căn cứ pháp lý để ban hành quyết định;
 • Danh mục, vị trí, diện tích thửa đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với thửa đất (nếu có), mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất được quyết định đấu giá;
 • Các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng chi tiết đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng thửa đất được quyết định đấu giá;
 • Tên, địa chỉ của đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng thửa đất.

Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất mới

Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất mới hiện nay
Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất mới hiện nay

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người tham gia đấu giá tài sản chuẩn bị hồ sơ.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

b) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân; 

c) Bản sao sổ hộ khẩu

d) Nếu đăng ký mua tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp thì người đăng ký mua phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương là hộ đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Bước 2: Đăng ký tham gia

+ Người tham gia đấu giá tài sản đăng ký tham gia tại Trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp 

Thời gian: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

– Công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.  

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3:

Người đăng ký tham gia đấu giá nộp phí đấu giá tài sản và nhận biên lai thu phí.

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản người đăng ký tham gia đấu giá tài sản được tham gia đấu giá tài sản.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản chỉ được thu tiền đặt trước của trong thời gian tối đa là 04 ngày làm việc trước ngày tổ chức phiên bán đấu giá. Khi thu tiền trước Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản trao biên lai thu tiền cho người đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản phải hoàn trả toàn bộ khoản tiền đặt trước cho những người không trúng đấu giá ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, chậm nhất là hai (02) ngày làm việc, kể từ ngày phiên bán đấu giá kết thúc.

Điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá

1. Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Hội đồng đấu giá hoặc tổ chức của Nhà nước có chức năng đấu giá quyền sử dụng đất phát hành, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

2. Điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính

a) Đối với tổ chức phải có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật.

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân phải có đủ điều kiện về khả năng tài chính để thực hiện dự án hoặc phương án đầu tư theo quy định của pháp luật. Trường hợp đấu giá đất đã chia lô (thửa) làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá không cần điều kiện này.

3. Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (2) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

Người không được tham gia đấu giá tài sản

 • Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc người tại thời điểm đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.
 • Người làm việc trong tổ chức bán đấu giá tài sản, nơi thực hiện việc bán đấu giá tài sản đó, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó; người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người đó.
 • Người được chủ sở hữu ủy quyền bán tài sản; người ra quyết định tịch thu tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; người có thẩm quyền quyết định bán tài sản nhà nước; người ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản nhà nước; cá nhân, tổ chức có quyền bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật.
 • Người không có quyền mua tài sản bán đấu giá theo quy định của pháp luật, bao gồm:

+ Người không được tham gia mua tài sản để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự;

+ Người không đủ điều kiện tham gia mua tài sản đối với một số loại tài sản theo quy định của pháp luật về loại tài sản đó.

 • Người không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ với Luật sư X

Trên đây là giải đáp của Luật sư X về chủ đề “Quy trình đấu giá quyền sử dụng đất mới hiện nay. Hy vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để nhận thêm sự tư vấn về: khung giá đền bù đất đai, dịch vụ thành lập công ty, thủ tục tạm ngừng kinh doanh, thủ tục giải thể công ty, bảo hộ nhãn hiệu, hợp pháp hóa lãnh sự,… của Luật sư X, liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline  0833102102.

Câu hỏi thường gặp

Nghĩa vụ tài chính của người đăng ký tham gia đấu giá

– Phí tham gia đấu giá: người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp phí theo quy định của pháp luật, khoản tiền này là khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước và không hoàn trả cho người đăng ký tham gia đấu giá;
– Tiền đặt trước: người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước theo quy định của Công ty.

Có được ủy quyền tham gia đấu giá không?

Người đăng ký tham gia đấu giá nhưng không trực tiếp tham gia đấu giá, nếu ủy quyền cho người khác thay mình tham gia cuộc đấu giá thì việc ủy quyền phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về ủy quyền. 

Các hình thức đấu giá đất

– Hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói
– Hình thức trả giá bằng phiếu kín
– Hình thức khác

5/5 - (1 bình chọn)

Có thể bạn quan tâm